Gemeente Zuidpla: Pas op glad!

Zuidplas – Let op! Het is momenteel niet mogelijk om gratis strooizout op te halen bij het afvalbrenstation in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Als er sneeuw en kans op gladheid wordt voorspeld, strooien wij preventief op belangrijke wegen en fietspaden. In de winterperiode staan onze medewerkers dag en nacht klaar om de gladheid te voorkomen. Wij bestrijden gladheid volgens vastgestelde strooiroutes op belangrijke wegen en fietspaden.

Aan de hand van o.a. weersinformatie, samenwerking met provincie, Rijkswaterstaat en eigen waarneming wordt bepaald of en waar er gestrooid moet worden.

Strooiroutes

De strooiperiode loopt van 1 november tot 1 april, voor de huidige strooiperiode zijn een aantal routes aangepast. Voor een overzicht van de actuele strooiroutes kijkt u op de pagina

Strooiroutes Zuidplas

Wat kunt u zelf doen

 • Sneeuwschuiven: Het gebruik van een sneeuwschuiver of platte schep is de goedkoopste en ook meest milieuvriendelijke vorm van gladheidbestrijding. Let op, dat u de goot en vooral de rioolput vrij houdt, zodat smeltwater gemakkelijk weg kan lopen;
 • Strooizout strooien: Strooi het zout niet te dik (maximaal één handje strooizout per vierkante meter) en gelijkmatig uit. Geef het strooizout de tijd om zijn werk te doen. Veeg de natte drab richting stoeprand zodat dit niet op een later tijdstip opnieuw kan bevriezen. Denk bij strooien ook aan achterpaden en/of brandgangen rondom uw woning. Het strooien van zout heeft vooral zin als er vervolgens overheen wordt gelopen of gereden;
 • Denk om het milieu: Gebruik strooizout altijd spaarzaam. Overmatig strooien leidt ertoe dat er onnodig veel zout de bodem dringt en wortels van bomen en planten beschadigt:
  • Het is beter om geen zout te strooien op plaatsen waar dit geen of nauwelijks effect heeft;
  • Het levert onnodige milieuschade op en niet het gewenste effect: schone straten.
 • Wees voorzichtig! De gemeente doet er alles aan om u veilig op weg te laten gaan. Pas uw route en uw snelheid in het verkeer daarom altijd aan, aan de omstandigheden en de adviezen van het KNMI.

Wat werkt

 • Bij sneeuwval wordt de weg eerst sneeuwvrij gemaakt door sneeuwschuivers of sneeuwborstels;
 • Na de sneeuwval wordt er weer zout gestrooid;
 • Pas nadat er veel verkeer is gepasseerd is de werking van het zout optimaal.

Wat werkt niet

 • Strooien onder -7ºC; de werking van het zout is vrijwel nihil bij -10ºC;
 • Strooien tijdens sneeuwval werkt onvoldoende; zout wordt door meerdere schuifrondes grotendeels van de weg geschoven en mist daardoor zijn uitwerking;
 • Veel inwoners verzoeken ook in woonstraten en woonerven te strooien. Deze strooiacties hebben nauwelijks effect. Doordat er in deze straten weinig verkeer is, is het effect van zout minimaal.

Belangrijk om te weten

 • We strooien niet alle wegen (zie strooiroutes Zuidplas);
 • We strooien geen voetpaden;
 • De strooiperiode loopt van 1 november tot 1 april;
 • Enkele routes zijn ten opzichte van vorig jaar gewijzigd ook door nieuwbouw.