Nieuw hoogspanningsstation in Zuidplaspolder hard nodig

Zuidplas – Op dit moment heeft het elektriciteitsnet van Liander in de Zuidplaspolder onvoldoende capaciteit om aan alle aanvragen van bestaande en nieuwe klanten te voldoen. Bestaande klanten kunnen niet groeien in hun capaciteit. Nieuw te ontwikkelen woonwijken, bedrijven en zonneparken in de regio kunnen niet aangesloten worden. Ook is capaciteit van de huidige kabelverbindingen van netbeheerders Stedin en TenneT in de gemeenten Gouda, Zoetermeer en Lansingerland op termijn onvoldoende om in de groeiende elektriciteitsvraag te voorzien.

Tijdelijke oplossing; flexibiliteitsmarkt Liander en Stedin
Liander startte al in 2019 met een tijdelijke oplossing: de flexibiliteitsmarkt. Stedin volgde eind 2020. Dit houdt in dat tuinders en andere grootschalige afnemers in dit gebied de energievraag anders inplannen op het net. Zij krijgen een prijsprikkel voor het afnemen van energie of energie terugleveren aan het net op momenten dat het energienet ontlast moet worden. Hiermee voorkomen de lokale netbeheerders dat in de periode tot oplevering van het nieuwe station in 2024 het net wordt overbelast.

Wat gaat er gebeuren
Het nieuw te bouwen hoogspanningsstation is dus hard nodig in de Zuidplaspolder. In de gemeente Zuidplas betreft het uitbreidingen van het elektriciteitsnet op zowel 150 kV als op 20 kV niveau.

Een nieuw 150/20 kV hoogspanningsstation, waar TenneT een schakeltuin en dienstgebouw realiseert en Liander en Stedin een gebouw plaatsen waar de transformatoren in staan
Ontsluitende 20 kV middenspanningsverbindingen die nodig zijn voor de regionale netbeheerders Liander / Stedin (t.b.v.de distributie van energie voor meerdere gemeenten: naast gemeente Zuidplas zijn dit o,a. Waddinxveen, Lansingerland, Zoetermeer en Gouda)
150 kV verbindingen vanuit het nieuwe TenneT station in Bleiswijk naar het nieuwe hoogspanningsstation in de gemeente Zuidplas.

Locatie en kabeltracé
Voor de bouw van een nieuw hoogspanningsstation onderzochten de netbeheerders een aantal locaties. Deze locaties werden voorgelegd aan de provincie Zuid-Holland en diverse gemeenten. Niet alle locaties lenen zich voor dergelijk bouwwerk, daarom zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt. Er is bewust gekozen voor een locatie buiten de bebouwde omgeving en in dit geval vlakbij de snelweg en het kassengebied. Op www.tennet.eu/zuidplaspolder ziet u waar het nieuwe hoogspanningsstation in Zuidplaspolder is gepland.

Kabelverbinding van Bleiswijk naar Zevenhuizen-Zuidplaspolder
TenneT bouwt ook in Bleiswijk een nieuw hoogspanningsstation voor 150kV. Dat doen we naast het bestaande 380 kV station Bleiswijk. Van daaruit legt TenneT drie kabelcircuits aan naar het nieuwe hoogspanningsstation Zevenhuizen/ Zuidplaspolder. Het gaat hier om een kabeltrac√© van zo’n 8 km.

Aanpassen bestemmingsplannen
Voor het nieuwe hoogspanningsstation Zevenhuizen/Zuidplaspolder en de aanleg van de kabelverbindingen zullen de bestemmingsplannen worden aangepast. De gemeenten Zuidplas, Waddinxveen en Lansingerland hebben aangegeven hieraan te zullen meewerken.

Vragen of meer informatie
Voor meer informatie over de voorgenomen plannen kijkt u op www.tennet.eu/zuidplaspolder. Voor vragen kunt u contact opnemen met Tennet via (0800) 836 63 88) of tennetccc@tennet.eu.