Gemeente Zuidplas en Thunnissen onderzoeken transformatie lintzonegebied Zevenhuizen-Zuid naar woongebied

Zuidplas – Op 12 januari 2021 is het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Zuidplas akkoord gegaan met inhoud van de anterieure overeenkomst met Thunnissen.

Met dit voorlopig akkoord wordt de bouw van 17 flexibele woningen nader onderzocht. Het initiatief kan nu nader worden onderzocht en uitgewerkt. Van deze woningen heeft een aantal een levensloopbestendig karakter én is flexibel indeelbaar. Deze woningen worden zo mogelijk gebouwd in de hoek van de Knibbelweg en Noordelijke Dwarsweg, in het plangebied Zevenhuizen-Zuid.

Plangebied
Het plangebied betreft het gebied ten oosten van de kern Zevenhuizen. Het plangebied is ingeklemd tussen de Knibbelweg met sloot (tevens de ontsluitingsweg), Anjerlaan met sloot en bestaande woningen. De bestaande woningen aan de zuidwestzijde zijn vooral nieuwbouwwoningen, bekend als het Zevenrozenhof. Ten noordwesten bevindt zich naast de bestaande woningen, met gecombineerde bedrijfsbestemming, ook tuincentrum Welkoop. Tuincentrum Welkoop gaat op termijn plaatsmaken voor een aantal woonkavels.

17 flexibele en toekomstbestendige woningen
Het programma bestaat uit uitsluitend twee-onder-één-kapwoningen en één vrijstaande woning op zéér ruime kavels. 4 twee-onder-één-kapwoningen (20%) zullen standaard worden uitgevoerd met een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Hiermee zijn deze woningen extra geschikt voor senioren of mindervalide doelgroep. De overige woningen kunnen met beperkte ingrepen en/of opties alsnog slaap-en badkamer op de begane grond realiseren in de toekomst. De woningen zijn hiermee zeer flexibel en toekomstbestendig.

Woonvisie gemeente Zuidplas
In de woonvisie van gemeente Zuidplas is vastgelegd dat woningplattegronden zo veel als mogelijk flexibel zijn en kunnen ‘meegroeien’ met de levensfase van een huishouden. Met het oog op de vergrijzing wil Gemeente Zuidplas in 2030 een kwart van de totale voorraad als grondgebonden/ levensloopbestendige woningen hebben. Dat lukt het best met nieuwbouw.

Wethouder Jan Hordijk: “Met het instemmen van de nadere uitwerking is de komst van deze 17 levensloopbestendige woningen weer een stap dichterbij en kunnen er meer mensen in Zevenhuizen blijven wonen en vitaal en in hun vertrouwde omgeving oud worden”.