CDA: Digitaal vergaderen moet voor iedereen bereikbaar zijn

Zuidplas – Het lijkt voor veel mensen inmiddels de normaalste zaak van de wereld; digitaal vergaderen. Toch ziet CDA Zuidplas dat er een flinke groep inwoners is voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is. ‘Veel van de huidige participatie bijeenkomsten die door de gemeente georganiseerd zijn, zijn digitaal. We vinden het super dat de processen doorgaan maar vragen ons af of er hierbij wel voldoende oog is voor de mensen die minder digitaal vaardig zijn’,  zegt Tinet de Jonge van het CDA.

‘Iedereen moet aan kunnen sluiten’

Duurzaamheid, de RES, de ontwikkelingen rond de Swanladriehoek, zomaar wat bijeenkomsten die digitaal georganiseerd zijn. ‘Terecht krijgen inwoners hier een stem. Zo kunnen ze meedenken, hun vragen en zorgen delen. Maar naar aanleiding van deze bijeenkomsten namen er ook mensen contact met ons op. Zij gaven aan dat het niet altijd lukte om in te loggen. Of dat systemen op hun computer moesten downloaden om deel te kunnen nemen aan een bijeenkomst. Een meneer gaf aan dat hij samen met een vriendin uren bezig geweest was om toegang te krijgen tot de digitale Swanla-driehoek bijeenkomst.’

Het CDA ziet dat juist ouderen problemen ervaren met de digitale route. De Jonge: ‘Zij zitten niet meer in het actieve arbeidsproces en hebben dus niet de hele dag door te maken met Zoom, Teams etc. Het is voor hen abracadabra, net zoals het voor mij zou zijn wanneer ik een bol wol en stel breipennen in handen zou krijgen met het vriendelijke verzoek om daar dan maar een sjaal van te maken. Gelukkig kan ik dan hulptroepen inschakelen. Met de geluiden die wij nu krijgen, lijkt het of er geen hulptroepen zijn voor deze doelgroep. Maar het is juist deze doelgroep die, juist nu er al zoveel digitaal gaat, extra de aandacht verdient.’

Het CDA stelt dan ook niet alleen vragen over de digitale bijeenkomsten maar vraagt het college om als gemeente een actieve rol te nemen bij het betrekken van deze doelgroep.

‘We willen een inclusieve gemeenschap zijn. Mensen die op dit moment digitaal niet aan kunnen sluiten, lijken tussen wal en schip te belanden. Dat willen we voorkomen! Daarom roepen we het college op juist in deze doelgroep te investeren.’