Een boom vol boekjes

Zevenhuizen – Een bijzondere boom op kinderdagverblijf Het Kwartelnest van IJsselkids Kinderopvang. Deze boom heeft geen bladeren, maar boekjes aan de takken. Op een centrale plek binnen de Zevenhuizense kinderopvang staat een ware voorleesboom.

 Taalontwikkeling
De voorleesboom groeit het hele jaar in onze hal’, vertelt Lisanne van der Wilt, locatiemanager bij IJsselkids. ‘En we plukken hem regelmatig, want de voorleesboom hangt vol mooie, interessante boekjes. Voorlezen vinden wij namelijk heel belangrijk. Door voor te lezen stimuleren we de taalverwerving en -ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren nieuwe woorden en leren de taal te begrijpen. Daarnaast prikkelt voorlezen de fantasie, luistervaardigheid en helpt het kinderen om zich beter te concentreren.’

Thema
Er groeien regelmatig nieuwe boeken aan de voorleesboom. Passend bij het seizoen, een feestdag of, zoals nu, de Kinderboekenweek. Met de daarbij horende materialen. Niet alleen leest de pedagogisch medewerker voor, ze gebruiken ook knuffeldieren, voorwerpen en verkleedkleding.]

Over IJsselkids
IJsselkids is de grootste kinderopvangorganisatie in Capelle aan den IJssel, met tevens locaties in Zevenhuizen/Moerkapelle, Moordrecht, Haastrecht, Bergambacht en Stolwijk. Wij bieden alle opvangsoorten aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar in de vorm van peuteropvang, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. IJsselkids is een belevenis voor ieder kind. IJsselkids stelt het kind centraal en vindt kinderparticipatie  belangrijk. Zij werkt in haar rol als pedagogisch deskundige op het gebied van kinderopvang sinds jaar en dag intensief samen met scholen en andere belangrijke partners. Samen met de partners wordt de verantwoordelijkheid genomen voor het ontwikkelen van een sluitend aanbod voor kinderen.

Wij zijn onderdeel van Stichting SWKGroep. De SWKGroep staat voor de kracht van ontwikkeling in kinderopvang, buurtwerk, onderwijs en zorg. Wij delen elkaars kennis, ervaring en netwerk en alle secundaire bedrijfsprocessen worden uit handen genomen. Daardoor kunnen wij al onze aandacht richten op de opvang van het kind.