Definitieve locatie Integraal Kindcentrum Koningskwartier in Zevenhuizen bekend

Foto: degroeiling.nl/

Zevenhuizen – Gemeente Zuidplas en Firma Van Wijk uit Zevenhuizen hebben overeenstemming bereikt over de definitieve locatie van het Integraal Kindcentrum Koningskwartier (IKC). Met deze overeenkomst komt het IKC niet op de geplande locatie in deelplan 8 maar op de plek van de kassen van Firma Van Wijk. Naar aanleiding van inbreng van bewoners is deze definitieve locatie tot stand gekomen.

Op woensdag 1 juli 2020 organiseerde gemeente Zuidplas een digitale bijeenkomst waar bewoners van het Koningskwartier hun bezwaren hebben geuit over de geplande IKC-locatie in deelplan 8. Aan de hand van de ingebrachte reacties en ideeën op deze avond en geslaagde onderhandelingen met Firma Van Wijk heeft gemeente Zuidplas besloten de voorkeurslocatie te wijzigen.

Wethouder Jan Verbeek “ Ik ben verheugd dat wij samen met inbreng en ideeën van inwoners een definitieve locatie voor het Integraal Kindcentrum in Zevenhuizen hebben gevonden. Echt fantastisch om zo samen tot een oplossing te komen. In 2022 zal de nieuwe school haar deuren openen en is er voldoende plek voor ieder kind in Zuidplas

Integraal kindcentrum
Een integraal kindcentrum is een schoolvoorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar zij dagelijks komen om te spelen, leren en dus ontwikkelen. Binnen een IKC is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang. Die doorlopende ontwikkellijn tussen kinderdagopvang, buitenschoolse opvang én onderwijs vormt de basis voor het IKC. Het nieuw te bouwen schoolgebouw voldoet aan de hedendaagse eisen en is daarmee een aanwinst voor kinderen van gemeente Zuidplas.