Zuidplas start Kindpakket voor ouders met laag inkomen

Zuidplas – Alle regelingen voor ouders met een laag inkomen op een rij, dat is het Kindpakket van de gemeente Zuidplas. Wethouder Jan Willem Schuurman: “Het gebeurt nog te vaak dat ouders niet weten waar ze recht op hebben. Door alles op een rij te zetten, hopen we daarbij te helpen.”

Voor ouders met een laag inkomen zijn er diverse mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen in de kosten. Te denken valt aan een lidmaatschap van de voetbalclub of toneelclub, noodzakelijke kosten voor school (bijvoorbeeld een schooltas, schrijfbenodigdheden of een laptop) of een mooi presentje voor de kinderen uit de cadeaukast.

Het Kindpakket, een term die ook veel in andere gemeenten gebruikt wordt, staat online op www.zuidplas.nl/kindpakket. Daar staan ook de geldende regels en wie de aanvraag kan doen. Het Sociaal Team van de gemeente Zuidplas en Welzijn Zuidplas gaan mensen actief informeren over het Kindpakket, als iemand daarvoor in aanmerking komt.

Jan Willem Schuurman, wethouder Werk en inkomen, over het Kindpakket. “We willen aandacht geven aan de mogelijkheden die er zijn als je een laag inkomen hebt. Op deze manier willen we voorkomen dat kinderen door geldzaken bijvoorbeeld niet mee kunnen doen op school of aan sport en cultuur. Of dat ouders onnodig in de schulden komen. Op deze manier zetten we ons proactief in. We werken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen.” Het Kindpakket past goed binnen het beleidskader Armoede en Schulden, dat pasgeleden in de gemeenteraad geëvalueerd is. In het collegeprogramma is voorkomen en bestrijden armoede en problematische schulden als belangrijk punt benoemd.

 

De Armoedemonitor laat zien dat in Zuidplas er sprake is van 696 kinderen die opgroeien in een huishouden met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Dit is 7% van de totale jeugd in Zuidplas. Hiermee is de kinderarmoede in Zuidplas lager dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 9 kinderen (11%).