Zuidplas heeft een nieuwe Erfgoedvisie

Foto Louis Bekker

Wat is erfgoed eigenlijk? Erfgoed gaat over alle in het verleden door de mens gemaakte objecten, gebouwen en landschappen. Maar het kan ook gaan over verhalen, zoals het verhaal van de Donderdam in Moordrecht of het verhaal van de arbeiders in de steenbakkerijen van Klein-Hitland. Erfgoed vertelt ons dus veel over hoe de gemeente is ontstaan, hoe mensen hier leefden en waarom de gemeente er nu uitziet zoals wij haar aantreffen. Erfgoed geeft sfeer en karakter.

Zuidplas heeft een lange en bewogen geschiedenis, waarin de historische inwoners hard hebben gewerkt om een bestaan voor zichzelf te creëren. De woeste veengronden werden ontgonnen, verveend en drooggemalen. Onze rivieren, sloten en vaarten werden druk bevaren, waarbij de handel opbloeide. Van al die inzet van onze voorouders mogen wij nu de vruchten plukken. De historische dorpskernen, de landbouwgronden en de fraaie recreatieparken Rottemeren en Klein Hitland: Het had er allemaal niet zo uitgezien als onze voorouders niet hun handen uit de mouwen hadden gestoken om van de wildernis een bruikbaar land te maken.

Die rijkdom moet gekoesterd worden en de kwaliteit ervan moet in stand gehouden worden. Het is belangrijk dat we de geschiedenis kennen en over kunnen dragen aan toekomstige generaties. Om dat te realiseren, heeft het college de eerste visie Erfgoed voor de periode 2021 –2026 onder de titel ‘Verbinden Erfgoed’ gepresenteerd.

Op basis van de inspraakverordening ligt de Erfgoed Visie sinds 8 oktober gedurende zes weken ter inzage. Meer informatie voor belanghebbenden en belangstellenden, zie Erfgoedvisie Zuidplas 2021 – 2026

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl