Zuidplas aardgasvrij, mede afhankelijk van de ‘gasklevers’

Zuidplas – Voor het einde van 2021 moet de gemeenteraad in Zuidplas de visie ‘Transitie Warmte’ hebben vastgesteld. In deze Transitievisie zal de gemeente het tijdspad tot 2050 inzichtelijk maken voor wanneer en welke wijken of buurten in Zuidplas van het aardgas kunnen worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten, waarvan de transitie voor 2030 gepland wordt, maakt de gemeente dan ook de mogelijke warmte-alternatieven bekend.

Momenteel zijn er in Nederland 46 ‘proeftuinen’ aangemeld voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van de overheid, waarmee de eerste duizenden woningen in ons land aardgasvrij of aardgasvrij-ready gemaakt moeten worden. In de aanvragen voor de PAW is een trend te zien, waarin prille technieken als aardwarmte, aquathermie en waterstof de voorkeur krijgen.

Dat lijkt veelbelovend, echter deze technieken hebben zich nog niet bewezen. De druk op deze ‘nieuwe technieken’ neemt toe, mede omdat warmtenetten op biomassacentrales steeds minder gewenst zijn door omwonenden en milieuorganisaties.

Voorbeeld geothermie: Pijnacker-Nootdorp heeft plannen om in de wijk Klapwijk, die aan een herinrichting toe is, woningen aardgasvrij te maken via een geothermische bron, die over enkele jaren wordt aangelegd. De aardwarmtebron is onderdeel van ’s lands grootste geothermieproject Trias Westland. Het warme water uit de Trias-laag in de diepe ondergrond is bestemd voor de deelnemende glastuinders, maar de nieuwe geothermiebron krijgt ook een koppeling met Klapwijk, echter dit laatste gaat alleen door als er voldoende belangstelling is van de bewoners van deze wijk.

Van de proeftuinen zijn er ook die de overstap op waterstof gaan onderzoeken. Hoogeveen werkt in een consortium met bedrijven en kennisinstellingen al langer aan het plan om honderd huizen in nieuwbouwwijk Nijstad-Oost te verwarmen met cv-ketels die geschikt zijn voor waterstof. De gemeente Stad aan ‘t Haringvliet op Goeree-Overflakkee heeft vergelijkbare waterstofplannen waarbij het uitgangspunt is dat de bewoners gedurende de komende vijftien jaar geen hogere rekening hebben voor waterstof dan ze zouden hebben voor aardgas. Een randvoorwaarde die in het vervolg van het project nog moet worden ingevuld.

De uitdaging voor de gemeente Zuidplas is om het komende jaar de juiste keuzes te maken in het opstellen van de visie ‘Transitie Warmte’ en daarin is een vergaande participatie met de inwoners van Zuidplas onmisbaar voor de uiteindelijke realisatie van de visie naar aardgasvrije woningen. In het maart en juli dit jaar zijn er al drukbezochte (online) informatie avonden geweest van de gemeente over de energietransitie, met deskundigen en inwoners.
Hieruit bleek dat er nog veel onduidelijkheden zijn, er is wel een weg naar aardgasvrij in 2050, maar de uitvoering moet nog uitgevonden worden en zal gaandeweg veel flexibiliteit vragen van gemeente en inwoners. Zowel de kosten voor de inwoners als de toe te passen technieken zijn momenteel nog niet inzichtelijk te maken. Voor elke wijk of straat (of woning) kan het nodig zijn een andere oplossing te kiezen en dan moeten de bewoners daaraan mee willen werken om aardgasvrij te willen worden.
Veel hangt af van de ontwikkelingen van de ‘nieuwe technieken’. Want in Purmerend kwam de realiteit aan het licht. In diverse media, w.o. het NRC, verscheen het bericht dat na een eerste succes in het Project Purmerend Gasvrij, de wethouder voor het tweede deel van de betreffende pilotstraat, de stekker eruit heeft getrokken. In de eerste fase lukte het om 89 van de 95 bewoners mee te laten doen en op het warmtenet aan te sluiten. Bij het tweede deel van de straat ging het mis. De bewoners kregen keer op keer te horen dat de aanleg werd uitgesteld en wel door een waslijst aan problemen, zowel technisch als sociaal. Hier ontstond ook het nieuwe woord ’gasklever’, voor huiseigenaren die niet mee wilden doen.
Er lopen nu dus 46 proeftuinprojecten in Nederland, waar de gemeente Zuidplas kritisch naar kan kijken, om daarna zelf voor en met de inwoners van Zuidplas de juiste keuzes te maken voor de visie van de ‘Transitie Warmte’.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl