WW-uitkeringen Midden-Holland tijdens eerste coronamaanden minder sterk gestegen

De Nederlandse economie staat door de coronacrisis flink onder druk. In de eerste maanden van de crisis verloren vooral veel flexwerkers hun baan. Werkgevers stelden minder vacatures open. Steunmaatregelen van de overheid hebben het verlies van werkgelegenheid gedempt, maar toch nam het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland van eind februari tot eind september met 13,9% toe. Die stijging ligt lager dan de landelijke toename van 15,9%.

“De uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt vormt een extra stimulans de handen ineen te slaan en samen met onze partners mensen die hun baan dreigen te verliezen of al hebben verloren aan nieuw werk te helpen. Soms vergroot bijscholing de kansen op een nieuwe baan. Als er geen baankansen zijn in het beroep dat iemand eerder heeft uitgeoefend biedt omscholing een beter perspectief”, vertelt Patricia Ladan, districtsmanager UWV Den Haag en Leiden.

Eind september 2020 verstrekte UWV in Midden-Holland in totaal 2.511 WW-uitkeringen. Dat waren er 68 minder dan een maand eerder, een afname van 2,6%. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen op maandbasis met 4,5%. Ten opzichte van augustus 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 16,3%. Dit stijgingspercentage ligt onder het Nederlands gemiddelde van 19,3%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, daalde naar 2,4%. Dit cijfer blijft daarmee ruim onder het landelijk gemiddelde van 3% en het provinciale gemiddelde van 2,9%.

Coronacrisis zorgde voor meer jongere werkzoekenden

UWV verstrekte in februari van dit jaar 2.204 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dit aantal steeg tot een voorlopige piek van 2.653 in mei (+20,4%). Daarna daalde het aantal WW-uitkeringen met 5,4% tot 2.511 WW-uitkeringen in september. Per saldo gaan er eind september 13,9% meer WW-uitkeringen naar werkzoekenden in Midden-Holland dan in februari. De landelijke toename tussen eind februari en eind september was met 15,9% nog sterker.

De grootste veranderingen deden zich voor bij de jongere leeftijdsgroepen. Zij zijn over het algemeen vaker werkzaam op basis van een flexibel contract en in zwaar getroffen sectoren als de horeca of detailhandel. Hierdoor liep het aantal WW-uitkeringen voor met name werkzoekenden tot 27 jaar in de eerste drie maanden van de coronacrisis fors op. Daarna was er bij deze groep juist een flinke daling zichtbaar (zie figuur). Dit heeft mede te maken met de beperkte WW-rechten van jongeren. Hun WW-uitkering bereikt dikwijls al na enkele maanden de maximale duur, waardoor zij vaak snel uitstromen. Ongeacht de vraag of zij er in geslaagd zijn opnieuw werk te vinden.

“Het is belangrijk om jongeren kansen te geven op de arbeidsmarkt”, laat Ladan weten. “Zij zijn de pijlers van de toekomstige arbeidsmarkt. Tegelijkertijd moeten we ook oog houden voor andere groepen. Ouderen, bijvoorbeeld, komen vaak minder makkelijk weer aan het werk als zij hun baan hebben verloren.”

Voor een figuur zie bijgevoegd Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, september 2020.

Gemiddeld een vijfde minder openstaande online vacatures

Als gevolg van verminderde bedrijvigheid en onzekerheid over de toekomst nam het aantal vacatures sinds de start van de coronacrisis af. Eind februari waren er bij UWV 2.405 online vacatures beschikbaar met een standplaats in Midden-Holland. Eind september stokte de teller op slechts 1.910 (-20,6%). De vacaturedaling in Midden-Holland tussen februari en september was daarmee minder sterk dan de landelijke (-24,9%).

Voor een figuur zie bijgevoegd Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, september 2020.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl