Wat doe je over een jaar? Thuis of op kantoor werken?

Zuidplas – In de strijd tegen het coronavirus heeft de overheid het advies aan werkgevers gegeven om ook na de vakantieperiode zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Dat geldt natuurlijk hoofdzakelijk voor medewerkers die hun werk online kunnen verrichten. Het is een oproep aan heel Nederland en daarop maakt Gouda dus geen uitzondering.
Aan die oproep kleven wel haken en ogen. Thuiswerken is niet voor iedereen zaligmakend en zeker niet als het nagenoeg alle werkdagen betreft.

Een onderzoek onder HR managers
Dit trend onderzoek is gericht op de huidige situatie in vergelijk met die over een jaar. We wilden via een nulmeting (augustus 2020) een trendonderzoek doen naar de situatie over een jaar. Daarvoor legden we personeelsfunctionarissen van instellingen en ondernemingen in Gouda met veel administratief personeel een aantal vragen voor. Uiteraard anoniem want de antwoorden kunnen ook hun beleid weergeven. Uit de ingezonden reacties kunnen we het volgende opmaken:

Vraag 1. Als we uw huidig aantal medewerkers op 100% stellen, hoeveel van hen verwacht u dat daarvan over een jaar nog in dienst te hebben?
Het gemiddelde van de antwoorden is 95%. Dat betekent dat men nog geen slagveld verwacht zoals berichten over ontslagen nu soms aangeven. Het kan ook te maken hebben dat het veelal gespecialiseerde functies betreft.

Vraag 2. Waar werken we? Thuis, op kantoor of een combinatie? Nu en over een jaar.

Waarneming HR manager Situatie nu Trend over een jaar
Volledig thuis 50%   0%
Gedeeltelijk thuis 45% 85%
Volledig op kantoor   5% 15%

De HR managers zien kennelijk bijkomende problemen bij volledig thuiswerken zowel thuis als de afwezigheid op kantoor. Gedeeltelijk thuiswerken is de grote stijger en volledig op kantoor zal vooral gelden voor medewerkers die op kantoor moeilijk te missen zijn of voor wie thuiswerken onmogelijk blijkt.

Vraag 3. Wat is de werklocatie wens van uw medewerkers?

Volgens HR managers Situatie nu Trend over een jaar
Voorkeur thuiswerken 80% 27%
Deels kantoor, deels thuis 17% 70% *
Tegen thuiswerken   3%   3%

*Voorkeur medewerkers om zelf de verhouding te bepalen.

 

Vraag 4. Woon-werkverkeer. Corona heeft wellicht verandering gebracht in onze manier van reizen.

Via kennis HR managers Situatie nu Trend over een jaar
% per openbaar vervoer   3% 11%
% lopend of fiets 15% 15%
% met de auto 82% 74%

Opvallend is de terugval van gebruik van het openbaar vervoer. Uit andere reacties weten we dat daar door de corona maatregelen nogal wat weerstand tegen bestaat. Dat het gebruik van de fiets of lopen niet toeneemt zal de voorstanders van snelle fietspaden teleurstellen. Misschien willen potentiële fietsers dergelijke paden eerst gerealiseerd zien. Dat de daling van het autovervoer afneemt komt waarschijnlijk door het weer aantrekkelijker worden van het openbaar vervoer na het wegvallen van de corona beperkingen.

Hoe is de trend als de vraag direct aan de thuiswerker gesteld wordt?
In het voorafgaande hebben we het resultaat weergegeven uit de antwoorden van de HR managers. We wilden die uitkomst voor een deel kunnen spiegelen aan rechtstreekse antwoorden van thuiswerkers. Daarvoor konden we een beroep doen op de uitkomsten van een landelijke poll, geïnitieerd door Evelyne Lanneau, HR Business Partner bij Van Marcke. Uiteindelijk staat er geen muur om Gouda en mag je verwachten dat de Goudse meningen niet veel zullen afwijken van de landelijke uitkomst. Ook hier was de vraag thuiswerken of weer naar kantoor? Hieronder het vergelijk tussen de reacties van de HR managers en van de medewerkers zelf.

Werklocatie wens. Trend over een jaar

Trend over een jaar Uitkomst via HR managers Uitkomst van vragen aan thuiswerkers zelf
Voorkeur thuiswerken 27% 22%
Deels kantoor, deels thuis 70%* 67%
Voorkeur kantoor   3% 11%

*Voorkeur van medewerkers om zelf de verhouding te bepalen.

De uitkomst van het Goudse onderzoek onder grote kantoren en dat door Evelyne Lanneau levert geen grote verschillen op. De mix van werken op kantoor en thuis blijkt de grote winnaar. Het lijkt er op dat men wil profiteren van de voordelen die thuiswerken oplevert en eveneens van het persoonlijk in contact blijven met collega’s en leidinggevenden. Bij dit onderzoek willen we wel aangeven dat de getallen allemaal gebaseerd zijn op gemiddeldes.

De trend is duidelijk maar wat zijn de consequenties?
Die zijn veel groter dan waar nu aan gedacht wordt. De coronatijd wordt door bijna iedereen als tijdelijk beschouwd. Daardoor worden door managers en medewerkers veel maatregelen als tijdelijk gezien. Velen zullen bij het invullen van de vragen van de onderzoeken “het tijdelijke” in het achterhoofd hebben gehad. Bovendien hadden we als richtlijn “over een jaar” gesteld. Over een jaar zal er wel een vaccin zijn en neemt het leven (en werken) waarschijnlijk weer z’n gewone loop. De trend verwachting kan dus gezien worden als werkelijkheid en tevens als wens.

Ons onderzoek gaat echter verder en is ook gericht op de consequenties van de nieuwe werksituaties. Denk aan ergonomie en gezondheid, kostenvergoedingen bij thuiswerk, de gevolgen voor het openbaar vervoer, omgaan met werkdruk en stress, wijze van vergaderen enz. Als aanvulling op deze eerste publicatie kunt u binnenkort een vervolg verwachten waarin o.a. verwachtingen en standpunten van deskundigen aan bod komen.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl