VVD Zuidplas reageert op lokale lasten CU/SGP

Zuidplas – Gisteravond kwam ChristenUnie/SGP met een bericht naar buiten waar bij zij graag dat de lokale lasten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Daar heeft vandag VVD-raadslid Leendert Karreman op reageert.

”De WOZ-waardebepaling is inderdaad discutabel. De mutaties en WOZ-waarde kunnen per individuele woning jaar-op-jaar sterk afwijken en tot lastig verklaarbare verschillen leiden” vertelt Karreman aan de redactie van DichtbijFM.

”De VVD heeft bij de najaarsnota 2020 al gepleit voor een herziening lokale lasten. Afschaffing van de OZB en per adres een ingezetenenheffing kan een goed alternatief zijn.
Hiermee betaalt ieder huishouden, ongeacht huurder of eigenaar, mee aan lokale voorzieningen en hebben schommelingen in WOZ-waarde geen effect meer op de hoogte van lokale belastingen.”