VVD fractie vraagt om meer aandacht voor jongeren

Zuidplas – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet dat jongeren een buitensporige rekening krijgen door de coronacrisis en roept alle gemeenten op om meer aandacht te gaan geven aan jongeren, onder meer tijdens Oud en Nieuw dit jaar. 

Daarom heeft de fractie van de VVD Zuidplas, middels Ferry van Wijnen en Matthijs Bon,

aan het College gevraagd of ze kennis hebben genomen van deze oproep van het VNG. En ook of het College ziet dat verveling onder jongeren tijdens de coronacrisis een probleem is gaan vormen? En zo ja, welke maatregelen het college neemt om dit probleem tegen te gaan? En als laatste: Wat voor maatregelen neemt het college om  er voor te zorgen dat tijdens Oud en Nieuw dit jaar geen onveilige situaties ontstaan in de gemeente Zuidplas?

VVD Zuidplas verwijst met deze vragen naar een artikel van de NOS en een interview met Paul Depla, de voorzitter van de VNG, waarin hij onder meer zegt dat het niet alleen om Oud en Nieuw gaat. Volgens Depla hebben jongeren in deze coronatijd vier grote problemen. “Ze voelen zich vaak eenzaam, ze vervelen zich, ze kunnen hun school niet op een goede manier afmaken en eigenlijk hebben ze het idee dat ze niet zelf meer gaan over hun eigen toekomst”. Voor meer informatie zie link naar NOS

Door Louis Bekker