Verbod op carbidschieten in heel Zuidplas

Zuidplas – Carbidschieten is verboden in heel Zuidplas. Dit is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Zo wordt voorkomen dat door carbid schieten en door ondeskundig gebruik gevaarlijke situaties ontstaan en de druk op de zorg toeneemt.

Burgemeester Han Weber: “Carbidschieten is niet zonder risico. Regelmatig vinden er tijdens het carbidschieten ongelukken plaats waarbij de carbidschieter en de omstanders ernstig gewond raken. Met name als het carbidschieten gebeurt door ondeskundige gebruikers. Daarom is er een verbod op carbid schieten in Zuidplas. We willen een rustige en veilige jaarwisseling, zonder een toename op de druk in de zorg.”

Op 13 november 2020 is door de landelijke overheid besloten tot een eenmalig vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling 2020-2021. Dit om extra druk op de al zwaarbelaste zorg en

op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. Daar komt nu een verbod op carbidschieten in Zuidplas bij.