Landelijke maatregelen capaciteit ziekenhuizen

Gouda – Vandaag zijn er door het Landelijk Netwerk Acute Zorg maatregelen afgekondigd om de capaciteit van ziekenhuizen voor acute zorg (waaronder COVID) en kritiek planbare zorg de komende weken te waarborgen.

De stijging van het aantal COVID-patiënten zal naar verwachting de komende weken verder toenemen en in januari de nieuwe piek bereiken. Dit zet de capaciteit in de ziekenhuizen verder onder druk, in een periode waarin de ziekenhuizen ook te maken hebben met uitval van personeel door een hoger ziekteverzuim en quarantaine maatregelen. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat er landelijke maatregelen zijn afgekondigd voor alle ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra in Nederland. De maatregelen houden in dat planbare, niet urgente zorg verder wordt afgeschaald, de IC capaciteit verder wordt opgeschaald en dat de spreiding van COVID patiënten over ziekenhuizen in Nederland en Duitsland doorgaat.

Wat betekent dit voor onze patiënten?

Indien uw afspraak of opname de komende periode niet door kan gaan, ontvangt u hierover van ons bericht. Zonder bericht, gaat uw afspraak door. Acute zorg en kritiek planbare zorg blijven beschikbaar.

Opgenomen patiënten die mogelijk te maken krijgen met overplaatsing naar een ander ziekenhuis of naar Duitsland, worden persoonlijk hierover geïnformeerd.