Stichting Boodschappenkast staat vanaf nu op eigen benen

Zuidplas – De Boodschappenkast is haar activiteiten begonnen onder de stichting Cupcakes voor Kids. In de afgelopen maanden is De Boodschappenkast snel gegroeid, dankzij fantastische donaties van inwoners en ondernemers uit Zuidplas. Door die vele geschonken goederen en de financiële donaties hebben we de afgelopen maanden steeds tussen de 25 en 30 gezinnen kunnen ondersteunen. 
De groei ging zo snel dat de Boodschappenkast op eigen benen is gaan staan. We hebben er voor gekozen om een nieuwe stichting op te richten, Stichting Boodschappenkast Zuidplas. De stichting heeft een eigen bestuur, bankrekeningnummer en een eigen administratie en staat nu los van Cupcakes voor kids. Vanwege administratieve afwegingen worden de donaties, die naar de oude stichting zijn overgemaakt, terug gestort naar de donateurs.
Nog steeds voorzien wij wekelijks tussen de 25 en 30 gezinnen van voedsel. De Boodschappenkast heeft uw steun dan ook nog altijd heel hard nodig. Wij willen u van harte uitnodigen om de teruggestorte donatie opnieuw naar onze stichting over te maken.
Dit kan naar onze nieuwe bankrekeningnummer NL72 INGB 0007 3120 39 t.n.v. Stichting Boodschappenkast Zuidplas. Ontvangt u liever een tikkie of betaalverzoek van ons, neem dan via contact met ons op via boodschappenkast@gmail.com, whatsapp: 0612677048 of chatbericht via onze facebookpagina
Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl