Raadsvergaderingen geannuleerd wegens nieuwe corona maatregelen

Foto Zuidplas.nl

Zuidplas – Wegens de nieuwe corona maatregelen zijn de raadsvergaderingen van 28 en 29 september in Zuidplas geannuleerd en voelt het of we weer aan het begin van de coronaperiode staan toen tussen half maart en eind mei er meerdere raadsvergaderingen niet doorgingen.

Op de agenda van 29 september stond o.a. het vaststellen door de raad van de concept Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES). Landelijk is afgesproken dat dit binnen alle 30 regio’s voor 1 oktober moet gebeuren. Door de maatregelen is er nu voor 1 oktober geen gelegenheid meer voor de raad om standpunten uit te wisselen en een oordeel uit te spreken over de concept-RES (middels eventuele moties). In Gouda staat dit agendapunt voor 30 september op de agenda, vooralsnog is er geen mededeling gedaan of deze raadsvergadering in Gouda ook geannuleerd gaat worden.

Andere agendapunten (initiatieven) die moeten wachten zijn: bebording fietspaden Zuidplas, vaststellen bestemmingsplan Sjaloomlocatie in Moordrecht  en het vaststellen van het Verzamel bestemmingsplan Zuidplas 2020. En vooralsnog zullen we het debat over het Schone Luchtakkoord moeten missen.

Voor de tevens geannuleerde raadsvergadering op 30 september  stond op de agenda het beleidskader sociaal domein, de evaluatie beleidskader armoede en schulden, de geactualiseerde lijst van waardevolle bomen in Zuidplas en de intocht van Sinterklaas, gebaseerd op ingezonden stukken over de Zwarte Pieten en de intocht met het advies dit te bespreken in de Raad. De vraag is of dit nog actueel is omdat door het coronavirus in het land al veel Sinterklaas intochten worden geannuleerd of anders worden ingevuld.

Door Louis Bekker   

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl