Raad vraagt om gastlessen van lokale bedrijven in het onderwijs

Zuidplas – College van B&W is verzocht om onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden voor lesprogramma’s, waarbij lokale ondernemers gastlessen geven op de lokale scholen in Zuidplas.

Er is te weinig verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs in de gemeente Zuidplas, vinden de VVD en de ChristenUnie/SGP, die daarom in de raadsvergadering van 8 juli hierover een motie hebben ingediend. Met 16 stemmen voor en 9 tegen is de motie aangenomen.

Tevens vragen partijen in de motie om inzicht te geven in de kosten van zulke programma’s en dit in de programmabegroting van 2021 (dit najaar) te presenteren.

Waarom is de kloof in Zuidplas groot? Uit navraag bij de voorzitter van de VION, Robin Dijkgraaf blijkt dat de behoefte bij de ondernemers om gastlessen te geven in het onderwijs voornamelijk ligt bij het middelbare beroepsonderwijs (MBO en hoger). Reden is dat de jongelui dan al als toekomstig werknemer in zicht komen van de ondernemers en de arbeidsmarkt.

Maar in Zuidplas is geen MBO opleiding en ook de middelbare scholen die er zijn (Comenius en Thorbecke VO) richten zich in Nieuwerkerk aan den IJssel grotendeels op de eerste drie lesjaren en (nog) niet op een voltallig leerprogramma. Er is dus geen goede match tussen bedrijfsleven en middelbaar onderwijs in Zuidplas.

Een bijkomend probleem is de steeds meer groeiende behoefte van het bedrijfsleven aan  technisch geschoold personeel c.q. personeel met technisch inzicht. Landelijk is dat probleem jaren geleden erkend en vastgelegd in een Techniekpact. Via instellingen zoals bv Jet-Net werken bedrijven en scholen samen om meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding of hun kennis van technologie in ieder geval te vergroten.

Een aantal jaar geleden is geconstateerd, dat er in het onderwijspakket van de basisscholen weinig of geen triggers zitten voor de jeugd om interesse te krijgen in wetenschap en techniek.

Met als gevolg dat ze ook in het middelbaar onderwijs andere studiekeuzes maakten dan voor wetenschap en technologie. Voor bedrijven is de afstand van de basisschool leerling tot de arbeidsmarkt onoverzichtelijk en langdurig, daarom zijn er nu o.a. initiatieven in het onderwijs voor doorlopende leerlijnen, vanaf de basisschool, waarbij bedrijven kunnen aansluiten.

In de 12 doelen van het Techniekpact in 2016 is opgenomen dat alle basisscholen in Nederland Wetenschap en Technologie in hun lesprogramma moeten opnemen. Om dit doel te behalen geven landelijk samenwerkende bedrijven en techniekcoaches uit het bedrijfsleven b.v.  inspiratieworkshops voor docenten in het primair onderwijs en inspiratiegastlessen voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 (zie Jet-Net)

Het principe ‘jong geleerd oud gedaan’ is de aanjager om in de toekomst het gebrek aan wetenschappers, technici en kennis van technologie op te heffen. Daarnaast ontstaan in de technologie nu en in de toekomst vele interessante banen in het bedrijfsleven en heeft bijna iedere baan met technologie te maken.

In Zuidplas zijn vijftien basisscholen met ruim 4200 leerlingen: laten bedrijven (ondersteund door onderwijs en overheid) in Zuidplas de verantwoordelijkheid pakken om zich meer te gaan inzetten om daar de basisschool leerlingen al een inzicht in de technische activiteiten van het bedrijfsleven te geven en zo hun personeelsprobleem voor de toekomst te gaan helpen oplossen. Aan de leerlingen ligt het niet, want technologie is vanaf kleins af aan een belangrijk onderdeel van hun dagelijkse leven en dat zal in de in de toekomst alleen maar toenemen, zelfs onontbeerlijk zijn.

Ongetwijfeld zijn er wel initiatieven tussen onderwijs en bedrijfsleven voor gastlessen in Zuidplas, maar gezien de motie van VVD en ChristenUnie/SGP in de raadsvergadering, is dat ruim onvoldoende. Uitdaging voor het College is ‘Vindt niet opnieuw het ei uit’, maar nodig bedrijfsleven en onderwijs uit voor een informatiebijeenkomst en betrek vooral succesvolle gemeentelijke en landelijke initiatieven erbij.

Voorbeelden van successen in andere gemeentes zijn o.a. Techniek Festival Barendrecht, Techniekpunt in Gouda , Woerdens Techniek Talent en Jet-Net Zuid-Holland en er kan al direct begonnen worden door mee te doen met Gastlessenzogeregeld

De initiatieven in de hierboven genoemde gemeentes hebben bij de opstart een coördinator (in deeltijd) aangesteld als aanjager en dat dit in alle gevallen een vrouw is, kan toeval zijn, maar is wel succesvol gebleken.

De basis voor wetenschap en technologie is onderzoeken (nieuwsgierigheid), ontwerpen en handvaardigheid en die principes horen onderdeel te zijn in het onderwijsprogramma van de basisschool. De kennis en ervaring zit bij het bedrijfsleven en in het onderwijs (soms zonder het zich te realiseren) zitten ze er om te springen.

Een vriend (journalist) van mij zei laatst: had ik die lessen vroeger maar gehad op school, nu heb ik twee linkerhanden en omdat ik rechts ben gaat alles verkeerd.

Door Louis Bekker          

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl