Raad besluit voor ‘gezamenlijke aanpak digitale criminaliteit’.

Zuidplas – Op 10 november heeft de gemeenteraad in Zuidplas een motie van Tinet de Jonge (CDA) aangenomen om samen met de (veiligheids)partners in 2021 een ‘digitaal veilig bewustwordingscampagne’ te starten onder de inwoners van de dorpen en bij het uitrollen van deze campagne dan ook de ouderenbonden en zorgverleners in de dorpen actief te betrekken.

Met 16 stemmen (CDA, ChristenUnie SGP, D66, NEZ, SP) voor en 9 stemmen (VVD en PvdA/GroenLinks) tegen werd de motie aanvaard. 

Motivatie van de motie: steeds meer mensen worden digitaal vaardig. Doordat een groot deel van de samenleving zich richt op de schermen van een telefoon, laptop of IPad, vinden ook criminelen dit pad steeds vaker. Op zichtbare en onzichtbare wijze verleiden zij slachtoffers om bankgegevens bloot te geven. Hoewel iedereen hier het slachtoffer van kan worden, is gebleken dat criminelen hun oog vaak juist op de oudere slachtoffers laten vallen.

Overwegende dat: · De gemeente een belangrijke rol speelt bij het waarborgen van de veiligheid van de inwoners van Zuidplas; · Het rijk een digitaal veilig campagne gestart is, die (nog) niet het gewenste effect heeft; · De gemeente door haar rol in nauw contact staat met inwoners van Zuidplas;

Constaterende dat: · Steeds meer mensen het slachtoffer worden van gedigitaliseerde criminaliteit of digitale criminaliteit zoals ‘tikkiefraude’ of het onbedoelde vrijgeven van bankrekeningen; · Deze vorm van criminaliteit een enorm slachtofferschap achterlaat; · Er een snelle toename is van het aantal slachtoffers; · Ouderen vaak het slachtoffer zijn van deze vorm van criminaliteit; · Er vanuit de gemeente geen stappen ondernomen zijn om dergelijke criminaliteit te voorkomen.

Door Louis Bekker