PvdA/GroenLinks: Motie “Orange the World” opnieuw geagendeerd

Zuidplas – Op 15 oktober 2019 diende de PvdA/GroenLinks samen met D66 een motie vreemd in om als gemeente Zuidplas aan te sluiten bij het initiatief “Orange the World”.

Deze motie werd destijds jammergenoeg door een stemverhouding van 11 voor en 14 tegen in de raad van 5 november 2019 verworpen. Desondanks vinden de initiatiefnemers het zinvol om de motie vreemd in aangepaste vorm opnieuw voor de raadsvergadering van 28 oktober as. te agenderen. Dit omdat onze samenleving als gevolg van de Corona-Pandemie dramatisch is veranderd.  Zo is het risico het van huiselijk geweld door de intensiteit van thuiswerken allen maar toenomen, terwijl de “social distancing” de bereikbaarheid van de dienstverlening beperkt en de uitwerking van de plannen, zoals de agenda inclusiviteit van de gemeente, vertraagd.

Het initiatief “Orange the World” ziet toe op het oranje verlichten van kenmerkende gebouwen of objecten om hiermee aandacht te vragen voor het geweld tegen vrouwen en meisjes. Hulp, die nu harder nodig is dan ooit.

Het doel van het oranje aanlichten van kenmerkende objecten, zoals bijvoorbeeld het klokkenspel op het Raadhuisplein in Nieuwerkerk of een historische ophaalbrug is om de bewustwording van dit geweld te stimuleren en bijvoorbeeld het onderlinge gesprek op scholen of in huiselijke kring te initiëren. Daarnaast kan ook op of bij gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis de “Orange the World-vlag” uit worden gestoken. Maatregelen die een kleine moeite vergen

Natuurlijk los je met het oranje verlichten van objecten dit probleem niet op en is de gemeente Zuidplas al redelijk actief op het gebied van de bestrijding van huiselijk geweld. Maar het blijft moeilijk om achter de voordeur te kijken, terwijl bekend is dat veel van dit geweld door schroom en wellicht angst niet aan het licht komt. Een reden temeer om in de publieke ruimte hier zichtbaar aandacht aan te besteden en hiermee de bewustwording te versterken en daarmee hopelijk het gedrag te veranderen of het slachtoffer te motiveren hierover naar buiten te treden.

De kosten, die in het niet vallen bij de gevolgen van het geweld, zijn te overzien en kunnen worden gedekt door (communicatie-)budgetten die de gemeente heeft gereserveerd voor o.a. de intentie om te groeien naar een inclusieve samenleving.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl