Promen is alert op ongewenste omgangsvormen

Vorig jaar heeft de inspectie SZW (Sociale zaken en werkgelegenheid) een onderzoek bij Promen uitgevoerd met betrekking tot o.a. sociale veiligheid. Waar gewerkt wordt, kunnen situaties zich voordoen, waarin medewerkers zich niet op een correcte manier behandeld voelen en waardoor zij zich belemmerd voelen in hun functioneren.

In 2019 waren er bij Promen in totaal 59 klachten, waarvan 13 over seksuele intimidatie, 43 over intimidatie, pesten, agressie en geweld en 3 over discriminatie.

De top drie van meldingen: Vanuit de ‘Productie binnen’ kwamen de meeste klachten (20 stuks, waarvan 6 over seksuele intimidatie en 14 over intimidatie, pesten, agressie.  Groen en schoon leverde 13 gevarieerde meldingen en vanuit de leidinggevenden kwamen 11 klachten, voornamelijk over intimidatie en agressie.

Als er een melding gedaan wordt, is in eerste instantie de leidinggevende de aangewezen persoon om die op te pakken en voor een oplossing te zorgen. In die gevallen waarin de leidinggevende niet voor een oplossing kan zorgen of als de klachtmelding over de leidinggevende gaat kunnen medewerkers zich richten tot een vertrouwenspersoon.

In 2019  heeft een wisseling plaatsgevonden van vertrouwenspersonen, intussen zijn er weer drie interne vertrouwenspersonen met afgeronde opleiding en één externe vertrouwenspersoon.

Om het geheel in perspectief te zetten: Promen had in 2019 gemiddeld 977 medewerkers met een indicatie Wet Sociale Werkvoorziening in dienst en de organisatie is volgens de inspectie SZW ruim voldoende alert op ongewenste omgangsvormen.

In 2019 heeft Promen ook ingezet op het veranderen van de arbeidsomstandigheden,

De klimaatsystemen van locatie Capelle aan den IJssel zijn verbeterd en er zijn veel acties uitgevoerd op het gebied van ergonomisch werken door werkplekaanpassingen, inzet van een ergotherapeut, diverse trainingen en cursussen en de inzet van (elektrische) hulpmiddelen.

De Bedrijfshulpvereniging (BHV) is opnieuw ingericht, momenteel zijn er 82 BHV’ers bij Promen. verdeeld over  de verschillende bedrijfsonderdelen. De wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is vernieuwd en aangepast aan de actuele praktijk.

In deze coronatijd hebben de maatregelen veel impact op de bedrijfsvoering bij Promen, naar schatting waren er in eerste instantie zo’n 500 medewerkers minder werkzaam dan normaal, veroorzaakt door preventief thuis blijven en ziek meldingen. Zo goed als mogelijk probeert Promen de dagelijkse werkzaamheden voort te zetten.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl