Praat mee over zonnepanelen en windmolens in onze regio

Gemeente Zuidplas nodigt haar inwoners uit om met ons mee te denken over de plekken waar windmolens en zonnepanelen kunnen worden neergezet. Zij kunnen tot en met 18 december de enquête hierover invullen op www.resmiddenholland.nl. Ook kunnen zij op 9 december van 19.00 – 21.00 uur meepraten tijdens een zogenoemde kansentafel. Belangstellenden kunnen zich opgeven via dezelfde website onder het kopje Proces. Daar is te aanmeldlink te vinden.  

“Ik wil benadrukken dat het een regionale enquête is. Regio’s hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om te onderzoeken waar eventueel windmolens en zonnepanelen op daken en op velden zouden kunnen komen. Daar willen we onze inwoners nadrukkelijk bij betrekken. Ik wil nog even meegeven dat Zuidplas geen voorstander is van windmolens in Zuidplas,” aldus Jan Verbeek, wethouder Duurzaamheid en Klimaatadaptatie.

Duurzame elektriciteit
Nederland stapt over op duurzame energie. In het Klimaatakkoord staat dat vanaf 2030 in heel het land jaarlijks minstens 35 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit moet worden opgewekt. Bijvoorbeeld met windmolens of zonnepanelen. In 30 regio’s wordt hiervoor een plan gemaakt: een Regionale Energie Strategie (RES). Zuidplas werkt samen met de andere gemeenten in de regio Midden-Holland aan zo’n plan. Samen willen de gemeenten vanaf 2030 elk jaar 0,435 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken in de regio. Dat kan bijvoorbeeld met 67 windmolens, of met 544 hectare aan zonn