PGCZ zet vol in op de ‘Lokale Inclusie Agenda’ van Zuidplas

Zuidplas – Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Zuidplas (PGCZ) maakt zich sterk om samenwerkingspartner te worden binnen het sociaal domein, dat zegt voorzitter Danny Rombouts. De inzet is gebaseerd op basis van de ‘Lokale Inclusie Agenda’ van de Verenigde Naties (VN), waaraan ook de gemeente Zuidplas moet gaan voldoen.

Het VN-Verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Voor gemeenten betekent dit, dat zij passende maatregelen moeten nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven.

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag ‘rechten voor mensen met een handicap’ geratificeerd. Hierdoor is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om in het periodiek plan op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag. Het verdient de voorkeur dat deze periodieke plannen worden samengevoegd tot één integraal plan voor het hele sociale domein in de gemeente.

Het VN-Verdrag is van toepassing op ‘alle soorten handicaps die mensen kunnen beperken in het meedoen in de samenleving. Het gaat zowel om lichamelijke als mentale (psychische en verstandelijke) beperkingen en chronische ziekten’. Deze beperkingen ervaren mensen in al hun levensfasen, van kind, tot jongere, volwassene en oudere.

PGCZ is volgens Rombouts enthousiast om, samen met de gemeente en de andere organisaties, nu stappen te gaan zetten naar een inclusief Zuidplas in het sociale domein.

In 2019 heeft het voormalig PGZ een doorstart gemaakt als PGCZ. Met een nieuw bestuur hebben zij de verbinding gezocht met andere organisaties binnen Zuidplas en zijn nadrukkelijk in contact getreden met de mensen wiens belangen door PGCZ behartigd worden. Dit heeft geresulteerd in diverse adviezen en vragen richting de gemeente en daarnaast zijn een reeks informatiebijeenkomsten georganiseerd omtrent arbeid en gezondheid.

Het PGCZ heeft in verband met het coronavirus de afgelopen maanden geen activiteiten of overleggen kunnen organiseren of bijwonen, maar vanaf juli wordt weer rustig opgestart.

PGCZ roept iedereen op die wil meedenken en meepraten over de ‘Lokale Inclusie Agenda’ en de doelen die de stichting PGCZ nastreeft. Aanmelden als vriend van de stichting kan kosteloos. Men ontvangt dan regelmatig de nieuwsbrief. Met enige regelmaat vraagt PGCZ de vrienden om input te leveren op relevante onderwerpen. PGCZ is actief op facebook en twitter en voor activiteiten zie link

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl