Onderzoek naar circulair ambachtscentrum Zuidplas

In de gemeente Zuidplas is een nieuw gezamenlijk initiatief gestart om afval te voorkomen en hergebruik te stimuleren. Dit initiatief is een samenwerking van verschillende partijen om te komen tot een circulair ambachtscentrum. Dit is een plek waar producthergebruik hoog in het vaandel staat!

Unieke samenwerking van afvalbrengstation, repair café en kringloopwinkel
Door de samenwerking en verbinding van het afvalbrengstation met een reparatiewerkplaats en een kringloopwinkel kan onnodig weggooien van spullen en materialen voorkomen worden. Het worden nieuwe grondstoffen. De Rijksoverheid steunt dergelijke initiatieven en verleende recent een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek voor een circulair ambachtscentrum Zuidplas .

Haalbaarheidsonderzoek
Het onderzoek start vanuit een samenwerking tussen de gemeente, het SAZ Repair Café Zuidplas, het Duurzaamheidsplatform Zuidplas en de Tweedekanswinkel Moerkapelle. Gaandeweg sluiten mogelijk ook andere partijen aan zoals scholen en sociale instellingen.

Wethouder Schuurman van Afval & Grondstoffen geeft aan: “Het is goed om te zien dat zowel de Rijksoverheid als lokale partijen kansen zien om meerwaarde te geven aan de grondstoffen die momenteel worden ingezameld. Het creëren van deze meerwaarde past ook goed binnen het reeds lopende onderzoek voor een nieuw toekomstbestendig afvalbrengstation in onze gemeente”.

Het onderzoek start in 2021 met een proef door apart inzamelen van bepaalde gebrachte goederen op het afvalbrengstation. Deze worden, al dan niet na reparatie, verkocht in de Tweedekanswinkel. Vanuit die ervaring en die van andere gemeenten ontstaat een beeld van een Circulair Ambachtscentrum Zuidplas en welke partijen daaraan kunnen bijdragen.

De Tweedekanswinkel kijkt uit naar de verdere uitwerking van het initiatief. Bestuurslid Jan Reijneveld is enthousiast: “Het is prachtig om te zien hoe blij mensen vaak zijn met spullen die iemand anders afgedankt heeft, vooral als je bedenkt dat de opbrengst volledig voor goede doelen bestemd is”.

Ook het SAZ Repair Café ziet meerwaarde. Coördinator Peter Rommens beschouwt reparatie van nog bruikbare spullen niet alleen als afval voorkomen. Een Repair Café is ook een ontmoetingsplek voor mensen met en zonder technische ervaring.

Het laat zien dat mensen uit eigen dorp elkaar kunnen helpen in een vrijblijvende sfeer. Duidelijk is dat iedereen het heft in eigen hand kan nemen om te komen tot een circulaire economie. En het is nog leuk ook”.