Omgevingswet gaat Regionale Energie Strategie (RES) helpen

Gemeente krijgen in de Omgevingswet een stevig instrument om ondernemers te verplichten om hun daken vol met zonnepanelen te leggen. Want vanaf 2022 kunnen gemeenten ondernemers verplichten hun daken vol zonnepanelen te leggen. Ook een verplichting om panden ‘energieneutraal’ of met een ‘groen dak’ te maken behoort tot de mogelijkheden.

De omgevingswet die in 2022 in moet gaan wordt door Minister Ollongren van het ministerie Binnenlandse Zaken (BZK) hiervoor aangescherpt. De voorgenomen wijziging is onlangs ter consultatie gepubliceerd.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat hiervoor aangevuld gaat worden, is een van de vier besluiten onder de Omgevingswet, die in 2022 van kracht zal worden. Gemeenten krijgen hiermee een steviger instrument in handen om de energietransitie af te dwingen voor panden met ‘industriefuncties en overige gebruiksfuncties’. Hieronder vallen ook parkeergarages en schuren.

Omdat de ruimte in Nederland al schaars is, wil de minister daken niet onbenut laten. Nu kan het nog gebeuren dat naast een nieuw bedrijfsgebouw of logistiek centrum een zonnepark is aangelegd, terwijl het dak van het bedrijfspand onbenut blijft. De gedachte is dat Gemeenten hierbij met maatwerk kunnen ingrijpen.

Bedrijven kunnen in plaats van zonnepanelen ook kiezen voor een groen dak in het kader van klimaatadaptatie. Daken met sedum of ander groen kunnen tijdelijk regenwater opvangen bij extreme wateroverlast. Bovendien bevordert de begroeiing van daken de biodiversiteit.

Er komen ook maatwerkmogelijkheden in het Bbl, die gemeenten de mogelijkheid moeten bieden om lokaal aanvullende eisen te stellen aan het duurzaam benutten van daken.

Een belangrijk punt in de Bbl is dat gemeenten met het nieuwe Bbl in de hand kunnen eisen dat bedrijfslocaties geheel energieneutraal worden.

Door Louis Bekker