Mobiliteitsteams voor hulp bij ander werk zoeken

Foto: Rijksoverheid

Regio – Gemeenten gaan in regionale mobiliteitsteams mensen die hun baan verliezen door de coronacrisis helpen bij het zoeken naar ander werk. In die teams zitten ook UWV, werkgeversorganisaties en vakbonden. Het kabinet wil zo passende begeleiding garanderen op de weg naar een nieuwe functie, waarbij het de bedoeling is om mensen direct van de ene baan naar de andere gaan zonder in een uitkering terecht te komen.

Dit schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. De brief bevat de uitwerking van een sociaal pakket, waar het kabinet 1,4 miljard euro voor uittrekt. Dit is de afgelopen weken uitgewerkt in overleg met vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten en UWV.

Voor werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben, is samen met onder meer gemeenten een nieuwe aanpak ontwikkeld. Die houdt in dat de werkzoekende bij ‘één loket’ terecht kan, waar wordt bekeken wat het beste aansluit op wat iemand nodig heeft.

De regionale mobiliteitsteams moeten de werkzoekende en werkgevers daarbij helpen. Voor de regionale mobiliteitsteams is er een budget van 195 miljoen euro. Gemeenten kunnen hier een beroep op doen voor hun deelname aan deze teams. Ook moeten de maatregelen aansluiten op zelfstandigen.

Ook wordt verwacht dat problematische schulden en armoede zullen toenemen door de coronacrisis. Hierbij komen nieuwe groepen in beeld die eerder geen schulden hadden. Daarom krijgen gemeenten en andere partijen bijna 150 miljoen euro voor ondersteuning. Dit geld is onder meer bestemd voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand.

Regionale mobiliteitsteams kunnen ook een rol spelen bij de hulp aan mensen met schulden.

Verder maakt het sociaal pakket geld vrij voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Jongeren die niet zelfstandig aan een baan komen, kunnen volgens het kabinet met de reguliere dienstverlening van gemeenten en de aanvullende hulp van regionale mobiliteitsteams verder worden geholpen. Maar er zijn ook jongeren die meer specifieke aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld degenen zonder startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters, jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond of met een opleidingsrichting die weinig kans op werk biedt. Scholen en gemeenten krijgen 346 miljoen euro om langer doorleren te stimuleren of deze groepen te begeleiden naar passend werk.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl