Laatste reguliere vergadering gemeenteraad Zuidplas

Zuidplas – Dinsdagavond 8 maart 2022 was de laatste vergadering van de
huidige gemeenteraad voor de verkiezingen van aankomende week. En voor het
eerst sinds lange tijd mochten alle raadsleden in de zaal aanwezig zijn en
was ook publiek en pers weer welkom op de tribune. Ook het stemmen ging
voor het eerst sinds twee jaar weer met de aanwezige stemkastjes en hoefde
niemand meer vanaf huis of onderweg in te loggen via een apart systeem.

Ook stond naast de Nederlandse vlag de Oekraïense vlag in de raadszaal en
werd aan het begin de vergadering aandacht gevraagd voor de situatie in
de Oekraïne door burgemeester Han Weber. Hierna volgde nog wat vragen vanuit de raad m.b.t. de noodopvang en de registratie van mensen welke in Zuidplas verblijven en
zullen gaan verblijven in de toekomst.

Voor een van de onderwerpen op de agenda was een inspreker aanwezig, deze
mener was een inwoner van Zevenhuizen en woont aan de burgemeester
Klinkhamerweg. Er lag een voorstel van het college om aanpassingen te gaan
doen aan deze weg, waarbij o.a. de weg een voorrangsweg zou gaan worden.
Nu was het volgens de inspreker al een gevaarlijke weg en kunnen fietsers
er niet veilig rijden en in de spits mijden zowel voetgangers als fietsers
de weg. En zou de weg eigenlijk een 30km zone moeten worden volgens de
inspreker.

Voor een tweede onderwerp op de agenda was voor de vergadering een petitie
aanboden welke was ondertekend door 466 inwoners van de oranjebuurt in
Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit betreft het feit dat de bewoners zich niet
goed gehoord vinden in het plan om het huidige moskee gebouw te slopen en
daar een groter (voornamelijk hoger) gebouw voor terug te bouwen. Zowel
bestuur van de moskee als bewoners zaten op de publieke tribune.

Beide onderwerpen werden naar voren gehaald op de agenda waarbij, ondanks
dat er heel lang over wordt gesproken waren alle partijen het dat het
huidige voorstel niet hun voorkeur heeft. Het plan zou zich meer moeten
richten op de veiligheid van voetgangers en fietser. En een door alle
partijen ondertekend motie tot terugtrekking werd ingediend. Het college
heeft nog voor er gestemd werd het voorstel al ingetrokken. Waardoor
alleen nog de motie in stemming werd gebracht aan het eind van de
vergadering, waarbij alle partijen voor de motie van terugtrekking waren.

Het onderwerp van de prinses Irene staat is daarna besproken, alle
partijen gaven wel aan dat ze merken dat er een zekere spanning is en
hopen dat bestuur en inwoners met in elkaar in gesprek blijven. En opperde
zaken als het openstellen van de parkeerplaatsen als de moskee niet in
gebruik is. Of het gebouw een aantal meters te verschuiven richting het
spoor. Hierna kwam wethouder Hordijk met een uitleg waarom sommige dingen
wel en niet konden en dat ze ook de strengste eisen hadden gebruikt bij de
berekeningen maar dat het eigenlijk gewoon een gezin is in een te klein
huis en groter wil gaan wonen. Daarnaast gaf hij de raad mee, dat het geen
bestemmingsplanwijziging is en dat er alleen mag worden afgewezen als niet
is voldaan aan de ruimtelijke eisen.

Ook dit punt is aan eind van de vergadering in stemming gebracht en alle
partijen waren voor, zodat de moskee verder kan mijn zijn plannen voor een
groter pand op dezelfde plaats maar alleen hoger.

De vergadering ging best snel en zo kwam er een einde aan de laatste reguliere vergadering van de gemeenteraad. Ze komen nog een keer samen en dat is op dinsdag 29 maart 2022.