Kosten en baten rond ‘seksaffaire’ op gemeentehuis Zuidplas

Het onderzoek naar de seksaffaire in het gemeentehuis door een onafhankelijk onderzoeksbureau kost de gemeente Zuidplas € 20.000,- Dat staat in het antwoord van het college op vragen van de SP Zuidplas. Maar in de antwoorden van het college op die vragen over de gevolgen van de affaire staat ook dat het ontslag van de betrokken drie medewerkers van de gemeente Zuidplas geen financiële gevolgen heeft.

De drie medewerkers hebben namelijk zelf ontslag genomen en krijgen daarom geen ontslagvergoeding, die voor de drie medewerkers na enig rekenwerk gezamenlijk ook in de buurt van minstens € 15.000,- zou zijn gekomen.

Door het vertrek van de drie medewerkers op eigen initiatief wordt de gemeente waarschijnlijk een langlopende nasleep bespaard, met veel negatieve publiciteit.

Het imago van de gemeente Zuidplas heeft door de affaire een deuk opgelopen, maar de bekendheid is in den lande enorm toegenomen. Hier ligt een uitdaging voor de gemeente Zuidplas om van deze ‘bekendheid’ gebruik te maken en deze in de komende tijd om te zetten naar de vele positieve kanten van Zuidplas. Daarmee is direct na de affaire al een begin gemaakt door een onafhankelijk bureau in te schakelen, direct openheid van informatie te geven op de momenten dat dit mogelijk was en ogenschijnlijk niets achter te houden.

Of de resultaten van het onderzoek nog openbaar gemaakt worden, is nog niet bekend. De vraag is of dit nog iets zal bijdragen aan de hele affaire, dat kan alleen als er wellicht toch nog gevoelige informatie is achtergehouden en deze naar buiten komt.

 

Door Louis Bekker