Komt Sinterklaas dit jaar wel in Zuidplas?

Zuidplas – De vraag rijst ook in Zuidplas of Sinterklaas met zijn Pieten vanwege de coronamaatregelen wel naar de dorpen kan komen dit jaar. En komt de beslissing over wel of niet doorgaan van de Veiligheidsregio, de gemeente Zuidplas of van de organisatoren en zal die eenduidig zijn? Of zal ‘code rood’ in Spanje de spelbreker zijn?       

Voor de zomervakantie heeft de gemeente overleg gevoerd met drie lokale organisaties van Sinterklaasintochten in Zuidplas met de vraag of zij dit zouden kunnen organiseren met de geldende maatregelen betreffende de huidige 1,5 meter samenleving?. Afgesproken is dat de organisaties medio september de gemeente Zuidplas definitief laten weten of een aangepaste intocht doorgaat (bijvoorbeeld digitaal) of dat deze wordt afgeblazen. Met de huidige coronamaatregelen is de gedachte dat een Sinterklaasintocht moeilijk zo niet onmogelijk zal zijn om te organiseren.

De beslissing voor het wel of niet doorgaan ligt vooralsnog bij de organisatoren in de dorpen, in afstemming met de gemeente. Binnen het regionaal beleidsteam van de Veiligheidsregio is het momenteel ook onderdeel van gesprek en is er nog geen standpunt ingenomen, wel verwacht de Veiligheidsregio hierover binnenkort meer duidelijkheid. Kortom: wie neemt als eerste de beslissing en wie wacht op wie?

Wel is er al nagedacht over alternatieven voor de intochten bij de gemeente, bijvoorbeeld een digitale versie, die eerder wordt opgenomen in samenwerking met de lokale theatergezelschappen of de ontvangst van Sinterklaas op het gemeentehuis door de Burgemeester (red: en de kinderburgemeester?) en een toespraak van Sint aan alle kinderen in de gemeente Zuidplas, waarbij dit gestreamd wordt via internet voor de kijkers thuis.

En de tweede vraag die zeer actueel zal zijn als een alternatieve intocht doorgaat is: hoe zien de ‘zwarte’ Pieten eruit?

De gemeente geeft aan dat zij geen voorwaarden*) stelt omtrent het uiterlijk van Piet en benadrukt dat zij zal toezien op een gezellig en vreedzaam verloop van het Sinterklaasfeest als kinderfeest (en niet-politiek). Het Sinterklaasfeest is een feest voor kinderen met alle huidskleuren. De bevindingen van het College van de Rechten van de Mens geven aan dat een aantal typische kenmerken en gedragingen van Zwarte Piet, in onderlinge samenhang, een negatief stereotype van mensen met een donkere huidskleur schetsen en bevestigen. Maar óók dat discriminatie die mensen ervaren, doorgaans niet bewust plaatsvindt. De gemeente voert op basis van deze bevindingen vooraf gesprekken met de organisatiecomités, o.a. over het uiterlijk van Piet en wijst de organisatiecomités erop welke uitwerking dit kan hebben op de verschillende inwoners die onze gemeente rijk is.

 

*) Binnen de Grondwet is het zo geregeld dat het niet is toegestaan om als overheid voorafgaand toezicht te houden op de uitingsvrijheid (censuur) van bijvoorbeeld de deelnemers aan een evenement (artikel 7, derde lid, van de Grondwet: verbod van censuur).  In basis moet aan burgers een zo groot mogelijke ruimte en vrijheid worden gelaten bij het organiseren van hun culturele activiteiten, manifestaties en tradities. De overheid verleent daar waar mogelijk medewerking aan, waarbij haar controlerende taak zich beperkt tot het bewaken van de openbare orde, de publieke en individuele veiligheid en het voorkomen van overlast en waarbij zij zich in principe niet bezighoudt met de inhoud. Het vooraf inperken van de vrijheid van de deelnemers ten aanzien van uiterlijk en kleding druist in tegen de beginselen van een democratische rechtstaat.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl