Klimaatadaptatie in Zuidplas

Foto Louis Bekker

Zuidplas – Verandering van het klimaat heeft gevolgen voor het leefklimaat in Nederland en dus in Zuidplas, daarom wil de gemeente extra groen in Zuidplas en een goede opvang van regenwater bij hevige regenbuien om wateroverlast en schade in de dorpen te voorkomen. De voorspelling van het KNMI ten aanzien van het klimaat is: het wordt warmer, het wordt droger, het wordt natter en de zeespiegel stijgt.

In 2020 is in Zuidplas gewerkt aan het in beeld brengen van de effecten door klimaatverandering. Er zijn verdiepende stresstesten uitgevoerd, bewonersenquêtes gehouden en risicodialogen gevoerd. Straten en gebieden zijn in kaart gebracht om te weten waar de gevolgen het eerst zullen voorkomen.

In 2021 gaan stappen gezet worden tot een maatregelenplan voor de lange termijn. Maar veel van de activiteiten op het vlak va klimaatadaptatie zijn ‘verstopt’ in de reguliere werkzaamheden binnen de gemeente.

In de begroting van 2021 heeft het college als doelstelling opgenomen om minimaal vier projecten uit te voeren met daarin het toepassen van vernieuwende of niet eerder toegepaste technieken. Zoals het aanleggen van een waterbuffel onder een parkeerplaats binnen de reconstructie van het gebied rond de Boslaan in Zevenhuizen.

Het aanleggen van Wadi’s op de Parallelweg-Zuid in Nieuwerkerk. Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water kan vasthouden en kan infiltreren in de bodem.

In de nieuwe woonwijk ‘t Lage in Moordrecht wil de gemeente zogenaamde parkeerkoffers laten aanleggen, waterberging vindt dan plaats onder de parkeervakken.

De gemeente gaat op grotere schaal ZOAK (zeer open afval keramiek) bestrating toepassen, afhankelijk van de ervaringen met wat er is aangelegd op Sportpark Dorrestein. ZOAK bestrating is 100% circulair, neemt water op en geeft dat af aan de ondergrond.

De gemeente wil daarnaast meer ervaringen gaan opdoen met het toepassen van ‘buffertrottoir’ en ‘ID/DT riolering’ in projecten.

En de gemeente heeft het plan om een bijdrageregeling voor groene daken in te voeren, omdat veel inwoners wel een groen dak willen, maar opzien tegen de kosten ervan.

Door Louis Bekker