Kandidatenlijsten Zuidplas vastgesteld

Zuidplas – Op 31 januari 2022 moesten de politieke partijen, die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, hun kandidatenlijsten bij de gemeente inleveren. 

Acht politieke partijen hebben hun kandidatenlijsten en de documenten die er bij horen ingeleverd bij het gemeentelijk centraal stembureau. Er zijn geen nieuwe partijen aangemeld.

Op vrijdag 4 februari 2022 heeft het centraal stembureau de documenten onderzocht. Er zijn geen verzuimen gezien. Van het onderzoek is een proces-verbaal I4 gemaakt.

De lijstnummering is vastgesteld, op basis van het aantal stemmen bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad.

nummer aanduiding politieke groepering
1  VVD
2  ChristenUnie-SGP
3  CDA
4  P.v.d.A./GROENLINKS
5  SP (Socialistische Partij)
6  Nieuw Elan Zuidplas (NEZ)
7  D66
8 Nieuwe Gemeente Politiek