PvdA/GroenLinks: Extra lucht en perspectief voor onze jongeren

Zuidplas – Om te voorkomen dat kwetsbare jongeren onnodig diep in de schulden raken of buiten beeld raken moet gemeente Zuidplas sneller bijstand toekennen aan deze groep en daarmee het goede voorbeeld van o.a. de gemeente Utrecht opvolgen.

Dat schrijft Sepideh Pouwels van PvdA/GroenLinks in een motie. ”Werkzoekende jongvolwassenen kunnen hiermee voortaan direct aanspraak maken op een bijstandsuitkering terwijl ze naar werk zoeken. Nu kunnen jongeren pas na vier weken een beroep doen op een uitkering.”

Utrecht kiest ervoor om deze doelgroep sneller te helpen en meer ruimte te geven. De gemeente wijkt hiermee af van de huidige Participatiewet en doet een dringende oproep aan het Rijk om deze wet snel te herzien. Fractie PvdA/GroenLinks Zuidplas vindt dit een goed plan, ondersteunt dit van harte en beveelt dit aan voor toepassing in Zuidplas.

Lees hieronder de motie van de fractie PvdA Groen Links

De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas in openbare vergadering bijeen op 15-02-2022;

Lokale gezondheidsagenda, beoogt met deze motie met betrekking op velen argumenten specifiek tot 1.1 Preventieve invulling aan lokale gezondheidsproblematiek, met nadruk op belang van mentale gezondheid, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:
De coronamaatregelen en de economische crisis jongeren hard raken;
Jongeren die een aanvraag voor een bijstandsuitkering doen zijn vaak kwetsbaar met problemen op meerdere gebieden, zoals wonen, financiën of psychische gezondheid;
We zien dat de regelgeving sterk in hun nadeel werkt, jongeren in de schulden drijft en soms zelfs tot dakloosheid leidt;
We (kwetsbare) jongeren hiermee een adempauze gunnen en sneller perspectief kunnen bieden;
We de jongeren niet uit het oog moeten verliezen en ook om meer voor jongeren te betekenen en op te komen in deze hele zware tijden;

Roept het college op om:

Te zorgen dat aanvragen van jongeren voortaan direct in behandeling worden genomen;
Direct aan de slag te gaan met jongeren passende hulp te bieden en naar werk te begeleiden;
De aanpak voor jongere werkzoekenden gelijk te trekken met die voor volwassenen;
Te zorgen dat jongeren maandelijkse bijverdiensten uit vrijwilligers- of deeltijdwerk tot maximaal 221 euro mogen behouden zonder te worden gekort op hun uitkering