Jongerenraad Zuidplas vraagt 1,5 meter ideeën

Zuidplas – Een zomer op 1,5 meter afstand, dat is nog eens een uitdaging vindt de jongerenraad in Zuidplas. Daarom is de jongerenraad op zoek naar de mening van inwoners uit Zuidplas.

Heb jij een leuk idee hoe jongeren met de RIVM Corona maatregelingen om moeten gaan? Of heb je een goed idee voor een evenement of activiteit? Iets om jongeren te verbinden? Of zelfs jong en oud te verbinden? Stuur dit dan naar jongerenraadzp@gmail.com

De jongerenraad gaat dan in gesprek met de gemeente en misschien wordt jouw idee wel gerealiseerd deze zomer.

Wat is een jongerenraad?
Een jongerenraad is een vaste groep jongeren die regelmatig bijeenkomt (ongeveer 6 keer per jaar) en over langere tijd gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente.

De taken van een jongerenraad kunnen bijvoorbeeld zijn:  
– Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente Zuidplas, daar waar het gaat om zaken die de jeugd aangaan.
– Initiatieven nemen om contact te onderhouden met het college van B&W en de politiek en de beleidsmedewerker van de gemeente Zuidplas.
– Bij zoveel mogelijk jongeren in Zuidplas interesse wekken voor het gemeentebeleid en inspraak stimuleren.
– Informatie en documentatie over behoefte van de jeugd verzamelen.

Waarover kan het gaan binnen de jongerenraad?
De jongerenraad geeft advies inzake het jeugdbeleid, zoals bijvoorbeeld:

– De geplande speel- en ontmoetingsvoorzieningen voor de jeugd
– Activiteiten  voor de jeugd
– Wijzigingen in het gemeentelijke beleid t.a.v. de jeugd
– Huisvesting voor jongeren
– Gezondheidszorg (o.a. alcohol en drugs)
– Jeugdhulpverlening
– Jongereninformatie
– Overlast en veiligheid

De jongerenraad bestaat uit 7 t/m 13 jeugdleden in de leeftijd van 12- 23 jaar, woonachtig in de gemeente Zuidplas. Het streven is dat middels de leden van de jongerenraad alle dorpskernen van de gemeente Zuidplas vertegenwoordigd zijn.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl