‘Opstandeling’ in Zuidplas vanavond op nationale media

Zuidplas – In het tv programma ‘Opstandelingen’ van BNN/VARA TV en programmamaakster Sophie Hilbrand komt vanavond opstandeling Kim Wittop Koning uit de gemeente Zuidplas aan het woord. Zij voert al jaren strijd levert tegen het beleid van de gemeente Zuidplas over het permanente wonen op de recreatieparken.  

In het tv programma Opstandelingen bezoekt Sophie Hilbrand buurten en dorpen waar bewoners zich het slachtoffer voelen van voortdurend bestuurlijk onrecht en in conflict zijn met het lokale bestuur of met elkaar. Iedere aflevering draait om een lokaal conflict.

Vorige week lag de focus van het programma op de gemeente Almelo en heeft daar vele reacties losgemaakt. Met de ’Bende van Almelo’ en ‘vriendjespolitiek’ als aanduiding is er veel landelijke imagoschade ontstaan. Zie link

Wat zal er van het imago van de gemeente Zuidplas nog over zijn na het programma ‘Opstandelingen’ vanavond, hoe zal de reactie van het College zijn in het programma? en zullen er in Zuidplas ook zulke heftige reacties op het programma komen?

In de raadsvergadering van 26 mei werd nog een motie van PvdA/GroenLinks. SP, NEZ en D66 voor een nieuw onderzoek naar de perspectieven voor het toekomstig gebruik van de recreatieparken verworpen, omdat het geen meerderheid in de raadsvergadering kreeg.

Misschien krijgt de jarenlange slepende kwestie in Zuidplas door het programma van Sophie Hilbrand na vanavond toch een andere wending? 

Programma ‘Opstandelingen’ donderdag 11 juni om 20:25 uur op NPO2 

Toelichting: In Zuidplas wordt permanente bewoning zonder vergunning op de recreatieparken al jaren bestreden. De handhaving ervan is ingewikkeld en arbeidsintensief en nu dreigt er ook verdere verloedering van de parken..

De gemeente (coalitie) houdt zich al jaren vast aan het handhavingsbeleid en de recreatiefunctie en volgt daarmee het landelijk beleid en zal dit ook blijven doen.

Wel had het college in een raadsvergadering van 1 juni 2015 al toegezegd om het maatwerk voor mensen die permanent wonen in recreatiewoningen ruimhartiger toe te passen.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl