Jeugdhulp nodig, je wordt 18 jaar en dan …..

Zuidplas – Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een samenvatting gemaakt over de gevolgen voor jongeren in Zuidplas die 18 jaar worden en jeugdhulp nodig hebben. 

Voor een jongere die 18 jaar wordt veranderd er veel, maar dat is nog meer het geval, als de jongere hulp en ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de Jeugdwet ontvangt. De overgang naar de (wettelijke) volwassenheid op 18-jarige leeftijd wordt bij de meeste jongeren begeleid door en binnen het netwerk (ouders, vrienden, school werk). Helaas is dit niet altijd zo. Met name kwetsbare jongeren (zwerfjongeren, vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met een beperking hebben meer ondersteuning nodig. Volgens een berekening van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) wordt 15% van het aantal jongeren aangemerkt als ¨kwetsbare jongere¨.

Op het moment dat een jongere 18 wordt, mag en moet er (naast stemmen) heel veel. Zo stoppen de kinderbijslag en de eventueel kindgebonden financiering. In plaats daarvan kan er studiefinanciering, zorgtoeslag of huurtoeslag worden aangevraagd. Ook moet er een DIGI-D aangevraagd worden en vanaf 18 jaar moet iedereen een eigen zorgverzekering hebben en dus ook premie gaan betalen. Als een jongere een huis of kamer huurt, kan er onder bepaalde voorwaarden huurtoeslag worden aangevraagd. In principe moet de huurder 18 jaar of ouder zijn. De minderjarige die een kind heeft (tienerouder) of van wie beide ouders zijn overleden, wordt als meerderjarig gezien en kan in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Aandachtspunt voor de gemeente: Er is een gebrek aan een aantal vormen van hulp en zorg, zoals beschut wonen, zinvolle dagbesteding voor jongeren vanaf 18 jaar en tijdelijke opvangvoorzieningen voor jongeren die op de middelbare school vastlopen.  

Er zijn jongeren met de indicatie voor een verblijfsplek, die na hun 18e geen (geschikte) woonruimte kunnen vinden. Geschikte plekken voor deze jongeren zouden bijvoorbeeld plekken voor Beschut Wonen kunnen zijn. Ook Short Stay-woningen kunnen geschikt zijn of voor jongeren in de leeftijd van ca. 16-19 jaar die dakloos geworden zijn.

 Het college zet momenteel in op de realisatie van 15 plekken voor Beschut Wonen in Zuidplas (zie link ) en 10 tot 15 plekken voor Short Stay.

 Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl