In gesprek met ondernemers over Zuidplas Aardgasvrij

Zuidplas – Wij staan voor een grote overgang: afstand doen van aardgas. Dat is niet alleen voor de inwoners een belangrijke stap, maar ook voor ondernemers. Ook aan hen vragen wij om met ons mee te denken. Door het invullen van een enquête en eventueel door deel te nemen in een klankbordgroep. Ondernemers krijgen de enquête via een e-mail toegestuurd. De enquête kan worden ingevuld tot en met 15 december 2020.

“We hechten veel waarde aan de samenwerking met én tussen ondernemers. Op het vlak van duurzaamheid is voor ons juist ook een verbindende rol weggelegd. Daarom brengen we in kaart tegen welke problemen zij aan kunnen lopen als zij van het aardgas af willen. Natuurlijk horen wij ook graag welke kansen deze overstap voor ondernemers opleveren. Die willen we delen met andere ondernemers,” benadrukt Jan Willem Schuurman, wethouder Economische Zaken. “De warmtetransitie raakt ons allemaal en dus ook de ondernemers in Zuidplas,” sluit Jan Verbeek, wethouder Duurzaamheid aan. “Wij hebben met onze inwoners een aantal uitgangspunten besproken om de overstap te kunnen maken. Dat willen we ook met onze ondernemers doen. Alleen als we samen naar de uitgangspunten kijken, kan de overstap naar een aardgasvrije Zuidplas gemakkelijker worden gezet.”

Enquête uitgangspunten 
In de enquête kunnen de ondernemers aangeven aan welke uitgangspunten voldaan moeten worden om van het aardgas af te kunnen en welke uitgangspunten voor hen het meest belangrijk zijn. Ook kunnen zij aanvullende uitgangspunten vermelden. Tevens kunnen zij aangeven hoe afhankelijk zij zijn van aardgas en welke kansen zij zien als zij geen toegang meer hebben tot aardgas. Via de enquête kunnen ondernemers zich ook opgeven voor een klankbordgroep. Via deze klankbordgroep willen we ook in de toekomst de ondernemers nauw betrekken bij de overstap naar aardgasvrij.

Transitievisie Warmte
Om de landelijk afgesproken klimaatdoelen te kunnen behalen, moet elke gemeente in Nederland uiterlijk in 2050 de gehele gebouwde omgeving aardgasvrij maken. Daarom moet elke gemeente in Nederland, dus ook Zuidplas, voor 1 januari 2021 de Transitievisie Warmte vaststellen.

Bij het vormen van de visie worden ook de ondernemers van Zuidplas betrokken. In de Transitievisie Warmte moet staan welke alternatieven er voor aardgas zijn in de wijken in de dorpen van Zuidplas. Tevens moet in die visie staan of er al wijken zijn die voor 2030 over kunnen op een alternatief voor aardgas. Als dat niet kan, zal die overgang na 2030 plaatsvinden. Om deze beslissingen weloverwogen te kunnen maken, bespreken we met belanghebbenden in participatietrajecten de belangrijkste uitgangspunten om van het aardgas af te kunnen. Elke buurt in Zuidplas verschilt in samenstelling van bewoners, gebouwen, ondernemers en alternatieve warmtebronnen voor aardgas. Per buurt wordt daarom een aanpak op maat gemaakt.