Hoe is het gesteld met de openbare toiletten in Zuidplas?

Zuidplas – De raadsfractie van NEZ dient in de Raadsvergadering van 1 december een motie in ter bevordering van opengestelde toiletten in Zuidplas. De fractie vraagt het college de komende maanden een inventarisatie te (laten) maken naar mogelijke locaties en beschikbaarheid van openbare en opengestelde toiletten, in nauw overleg met de horeca, winkelcentra, winkels enz. en de daarmee gepaarde kosten om die mogelijk nieuwe locaties te realiseren.

Gelukkig is er tegenwoordig een Hoge Nood App beschikbaar, want iedereen komt wel eens in de situatie dat de nabijheid van een toilet opgezocht moet worden. Maar deze App geeft slechts een beperkt aantal mogelijkheden aan in Zuidplas. In Nieuwerkerk, beperkt het zich tot het Gemeentehuis, Hotel Nieuwerkerk en het tankstation aan de Europaweg. In het centrum van Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht is er volgens de App in het centrum geen officieel openbaar toilet beschikbaar.

De MaagDarmLever Stichting (MDLS) pleit al jaren voor de aanwezigheid van openbare dan wel opengestelde toiletten met als norm dat er iedere 500m (5 minuten lopen) een openbaar of opengesteld toilet in de centra is. En om aandacht te vragen voor het tekort heeft de MDLS in 2018 de Toiletalliantie opgericht. Hierdoor zijn al meer gemeenten in gesprek gegaan met winkels en horeca om te werken aan meer openbare toiletten.

De MDLS pleit voor het investeren in zelfreinigende openbare toiletten. Hiermee worden twee problemen opgelost: meer toegankelijke toiletten voor mensen met lichamelijke klachten en tegelijkertijd ook de garantie op een schone en dus corona-veilige plek.

En volgens het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zijn gemeenten verplicht een plan van aanpak op te stellen om chronisch zieken en gehandicapten beter te betrekken bij onze samenleving en de beschikbaarheid van openbare toiletten is daar een voorbeeld van.

NEZ geeft ook aan dat mensen, die met buik- en blaasproblemen te kampen hebben (chronisch zieken, maar ook ouderen en zwangere vrouwen), bij de aanwezigheid van een openbaar toilet eerder geneigd zijn b.v.  winkelcentra, tuincentra, doe-het-zelf zaken, sportterreinen, recreatiegebieden, bedrijven, enz. te gaan bezoeken.

Door Louis Bekker