Hoe digitaal zijn de senioren in Zuidplas?

Foto: Louis Bekker en het PCOB Computerlescentrum

Zuidplas – Door corona zijn we in een versneld tempo geheel afhankelijk geworden van de computer, het kunnen thuiswerken en communiceren met anderen via de computer werd een dagelijkse noodzaak voor velen. Zo ook voor de senioren, want kinderen en kleinkinderen ontmoette je alleen nog via computer applicaties, zoals Zoom, Teams of Skype.

De oudere generaties die er niet mee zijn opgegroeid, werden vooral dit jaar verplicht het toch te leren, want contacten gaan tegenwoordig steeds meer digitaal en ook het beheer van je dagelijkse financiële uitgaven en je spaargeld is van computervaardigheden afhankelijk geworden, mede door het verdwijnen van veel bankfilialen. Ook de overheid dwingt mensen steeds meer om digitaal te reageren of te communiceren. Bijvoorbeeld met de belastingaangifte, maar ook als je een vraag aan de gemeente Zuidplas hebt of informatie wil hebben, gaat dit bij voorkeur digitaal.

Het internetgebruik is de laatste tien jaar onder ouderen al flink toegenomen. Mede doordat bijna iedereen in Nederland thuis toegang heeft tot internet en senioren in het bezit kwamen van de iPad, Tablet en Smartphone. Al dan niet nieuw gekocht of via een  doorgeschoven exemplaar van de kinderen. Maar het in bezit hebben van een digitaal apparaat betekent ook het ontwikkelen van vaardigheden om er mee om te kunnen gaan.

Vele organisaties speelden daar op in, landelijk b.v. door seniorweb.nl en in Zuidplas is het PCOB Computerlescentrum ruim 20 jaar lang een begrip geweest in de regio. Sinds kort is er aan het bestaan van het populaire centrum door meerdere oorzaken een eind gekomen, zoals een afnemende belangstelling door ouderen, docenten die een dagje ouder werden, kinderen en kleinkinderen die de ouderen wegwijs maken in het digitale spectrum en er is meer concurrentie gekomen van de Bibliotheek De Groene Venen en Welzijn Zuidplas.

De PCOB Computercursus begon op 24 september 1998 en was destijds een landelijke voorloper op dit gebied onder Joop Verhave, destijds de voorzitter van de PCOB. Er zijn door de PCOB in de laatste 20 jaar 3225 cursisten uit Zuidplas en uit de regio door enthousiaste docenten begeleidt op hun verkenningstocht in het digitale spectrum met cursussen/ workshops voor Windows 7, 8 en 10, het vertrouwd worden met beveiliging, internet bankieren, een spelletje spelen en e-mailen. Daarnaast het toepassen van foto’s, werken met de iPad, iPhone en Smartphone en tenslotte het gebruik van Excel, alle workshops waren zowel voor beginners als gevorderden en werden door vrijwilligers begeleid.

De bibliotheek De Groene Venen biedt tegenwoordig steeds meer computercursussen aan en ook digitale informatie met specifieke uitleg over bepaalde gebruiken van de computer. De technologie gaat steeds verder, er is steeds meer mogelijk en dus is er altijd plaatst voor nieuwe vrijwilligers bij de bibliotheek, die geïnteresseerden willen begeleiden tijdens de computercursussen.

Ook Welzijn Zuidplas ondersteund bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden, zoals e-learnings op het gebied van Social Media (Facebook, twitter, LinkedIn) en computervaardigheden voor excel, outlook, prezi en powerpoint.

Voor veel van de huidige 75plussers zal de computer in al zijn verschijningsvormen en mogelijkheden wellicht iets futuristisch blijven, maar er komen nieuwe oudere generaties aan, die met computers e.d. hebben leren omgaan en er ook mee gewerkt hebben.

Met het toenemen van de computervaardigheden bij ouderen, is het volgende probleem wel steeds groter geworden en dat is als het apparaat het niet doet. Naar wie moeten ze dan naar toe om het te verhelpen? Vaak zijn dat de kinderen of kleinkinderen, maar daar kun je ook niet met elk wissewasje aankloppen of het probleem is ook voor hen technisch te complex.

Uiteindelijk zal de generatie, die er wel mee is opgegroeid hier minder problemen mee krijgen, maar dan ga je wel uit van de stand van de huidige technologie. Maar ook die is over 10- tot 20 jaar weer veranderd en zullen deze ouderen dan niet hetzelfde probleem krijgen?

Maar even terug naar de vraag: Hoe digitaal zijn de ouderen in Zuidplas? Afgaande van landelijke onderzoeken kunnen we ervan uitgaan dat deze groep ouderen klein is en in de tijd steeds kleiner zal worden. Senioren Actief Zuidplas (SAZ) heeft 855 leden en ca 83% heeft een emailadres opgegeven. In Zuidplas is er in de buitengebieden nog niet overal een kabelaansluiting, zodat daar relatief gezien nog een kleine groep ouderen is zonder internetverbinding.

Afgezien van de omvang van het aantal senioren dat nog ‘digibeet’ is, moeten we ons afvragen wat de kwaliteit van de digitale kennis en de vaardigheden is onder de senioren die wel af gebruik maken van de digitale mogelijkheden. Want wat kun je met zo’n ding? Hoe installeer ik het apparaat, als ik er een koop? Vele mogelijkheden blijven onzichtbaar en dus ongebruikt. En af en toe is het apparaat traag, doet onbegrijpelijke dingen of lijkt wel bevroren. De aan-uit knop wil dan wel eens helpen, omdat de computer dan gereset wordt naar de beginstand.

Er is een groeiende behoefte aan computer ondersteuning ontstaan en je ziet steeds meer ZZP’ers en kleine bedrijven die zich in die markt ontwikkelen. Maar de consument en de hulpaanbieder moeten elkaar nog vinden en de consument moet dan vaak nog over de drempel, dat die hulp dan wel betaald moet worden. Al is die hulp soms toch gratis, bijvoorbeeld bij de Senioren Actief Zuidplas (SAZ), want die hebben een klusjesdienst, die de senioren kunnen bellen bij problemen met computers, tablets of smartphones. SAZ heeft 855 leden en de klusjesdienst krijgt tussen de 50 en 75 verzoeken per jaar om te helpen, zowel met hardware als software.

Nog een aantal jaar, dan zijn alle senioren toegetreden tot de digitale wereld en zijn zij ook zodanig digitaal ontwikkeld, dat ze de meeste vragen en problemen zelf kunnen oplossen.

Door Louis Bekker