Verkenningsbuurten ‘Gouda Gasloos’ bekend gemaakt

Gouda – Vanmorgen heeft de gemeente Gouda bekend gemaakt in welke wijken ze het eerst aan de slag gaat met het afkoppelen van het gas. Het gaat om de wijken Plaswijck, Nieuwe Park Oost, Kort Haarlem & Kadebuurt, Sportbuurt & Molenbuurt en de Slagenbuurt & Achterwillenseweg. Gouda zegt hiermee te kiezen voor wijken ´waar nu al goede mogelijkheden zijn om volledig over te gaan op schone energie´. De verkenning is feitelijk het voorwerk voor de zogenoemde Transitievisie Warmte. Bedoeling is dat zij opheldert wat de kansen, mogelijkheden en obstakels zijn voor het verduurzamen van wijken.

De keuze voor deze wijken komt voort uit uitgebreid onderzoek door een team van experts, legt de gemeente uit. Hierbij is gekeken naar verschillende factoren. Denk aan de kenmerken van woningen, namelijk hoe geschikt zijn die voor verduurzaming? Maar ook naar onderhoudsplannen, omdat daarop eventueel kan worden aangehaakt. Ook werd gekeken naar mogelijke lokale oplossingen voor duurzame warmteproductie. Volgens de gemeente zijn de gekozen wijken technisch al zo geschikt dat ze zelfs al voor 2030 van het gas zouden kunnen worden afgekoppeld.

Intensief traject
Voor het zover is stroomt er echter nog heel wat water door de IJssel. Eerst moet namelijk worden verkend wat de omvorming gaat kosten en wat ervoor nodig is. De gemeente zegt samen met bewoners te willen kijken wat de kansen, mogelijkheden en obstakels zijn. Hiervoor moet een intensief traject worden opgezet in de buurten

Transitievisie Warmte
Als duidelijk is met welke wijken voor 2030 kan worden gestart zal dit worden bekendgemaakt in de Transitievisie Warmte. Ook moet dan duidelijker zijn op welke duurzame energiebron de gemeente inzet. Gouda heeft zichzelf de ambitie gesteld om in 2040 al haar woningen van het gas te hebben afgekoppeld. In samenwerking met de gemeenten in Midden Holland worden plannen gesmeed voor duurzame energie. Voor het afkoppelen van huizen van het gas ligt het initiatief echter bij de gemeente zelf.

In 2021 start in de gekozen wijken een participatietraject. Volgens de gemeente hoeft u niet te vrezen.  Want woont u in een wijk die wordt afgekoppeld van het gas, dan wordt u jaren van tevoren ingelicht.

Op de hoogte blijven van Gouda Gasloos? Mail naar energietransitie@gouda.nl
Meepraten over duurzame energie uit windmolens en zonnevelden? Vul de enquête in op: https://resmiddenholland.nl/#denk-mee