Gemeenten verlengen overeenkomsten met zorgaanbieders

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas kopen de dienstverlening voor jeugd en maatschappelijke ondersteuning gezamenlijk in. Hiervoor hebben zij overeenkomsten afgesloten met zorgaanbieders. De colleges van de gemeenten hebben besloten om deze overeenkomsten tot en met 2024 voort te zetten.

Zij kiezen hiermee voor de voordelen van een langere samenwerking met aanbieders. De eerste reden hiervoor is dat die vertrouwdheid prettig is voor de bestaande cliënten. Ook geeft dit meer mogelijkheden om te sturen op kosten. Want binnen de bestaande overeenkomsten zal alles op alles worden gezet om verdere stijging van de kosten te voorkomen.

Passende zorg en ondersteuning
“Het voorbereiden en uitvoeren van een nieuw inkooptraject is tijdrovend’, licht de Goudse wethouder Corine Dijkstra toe. “Bovendien is er op dit moment geen bewijs dat een ander inkoopmodel beter werkt dan het model dat we nu gebruiken. We concentreren ons daarom de komende tijd op het sturen van kosten en kwaliteit binnen de huidige contracten. Dit doen we onder andere door het verstevigen van onze relaties met aanbieders. We gaan met hen heldere afspraken maken over de instroom en de duur van de zorgtrajecten. We willen op deze manier, samen met de aanbieders, een betaalbaar én passend zorg- en ondersteuningsaanbod bieden aan alle inwoners die dit nodig hebben.”

De verlenging betreft de overeenkomsten die de regio met aanbieders heeft afgesloten voor de begeleiding, jeugdhulp en jeugdzorgplus van haar inwoners. Het gaat hier om een totaalbedrag van ongeveer 65 miljoen euro.