Centrum Camino overhandigt symbolisch bloemen op Wereldkankerdag

Zuidplas – Het bestuur van Centrum Camino heeft digitaal symbolisch bloemen overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas. Dit gebeurde in het kader van Wereldkankerdag, op donderdag 4 februari. Ook alle geregistreerde bezoekers van het regionale inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten hebben een kaart met symbolische bloem afbeelding van een Primula, gekregen. Zodra de coronasituatie het toelaat krijgen zij allemaal een echte Primula thuisbezorgd.

Primula is de bloem voor hoop en vernieuwing, een mooi symbool voor het Centrum Camino. “We wilden graag deze bloemen nu al langsbrengen bij iedereen. Maar dat gaat niet, dus houden onze gasten dat nog tegoed. We proberen de verbintenis met de vrijwilligers en met de gasten van ons wel vast te houden. Dat doen we door tal van online activiteiten. Zo komt het Camino-koor nog digitaal bij elkaar. Daarnaast houden we belrondes, wat enorm wordt gewaardeerd. De lockdown heeft de ziekte voor onze gasten alleen maar nog moeilijker gemaakt.”

Burgemeester Han Weber sprak namens heel het college van burgemeester en wethouders zijn waardering uit voor het bestuur en alle vrijwilligers van Centrum Camino. “Het is goed om jullie enthousiasme te zien en te horen, jullie bruisen van de energie. Het is knap wat iedereen namens het Centrum Camino doet ondanks deze rare periode. Jullie doen dingen die voor veel mensen heel belangrijk zijn.”

Het centrum Camino is er om mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen bij het omgaan met wat er allemaal op je afkomt. Wanneer iemand met kanker geconfronteerd wordt krijg je te maken met veel onzekerheden, verdriet en vragen. Camino biedt een luisterend oor en een plek waar je met gelijkgestemden contact kunt hebben, een plek waar je jezelf kan zijn, los van alle medische ballast. Je kunt er terecht als je zelf ziek bent (geweest), maar ook als iemand in je omgeving kanker heeft of daaraan is overleden.