Gemeente Zuidplas vraagt jouw mening: Communicatie en participatie in Zuidplas

Zuidplas – Op dit moment werkt de gemeente Zuidplas aan een nieuw Kader Participatie. Het doel is een breed gedragen visie te ontwikkelen op participatie en digitale participatie met inwoners en belanghebbenden in de gemeente Zuidplas.

Ook wordt beschreven wanneer we participeren met onze inwoners en welke (digitale) instrumenten we daarvoor kunnen inzetten.

De mening van de inwoners van Zuidplas is erg belangrijk. Want wat vinden zij van de verschillende communicatiemiddelen en participatiemogelijkheden die de gemeente inzet?

En hoe de gemeente het beste kunnen communiceren en participeren met onze inwoners? De gemeente hoopt dat de inwoners hun willen helpen en hierover een aantal vragen willen beantwoorden. De input wordt meegenomen in het Kader Participatie dat in het voorjaar gereed is.

Via de link www.duovraagt.nl ga je naar de vragenlijst. Je kan deze vragenlijst invullen tot 4 januari 2021.

Naar de vragenlijst