Gemeente Zuidplas richt zich op lokale ondernemers in nieuw inkoopbeleid

Zuidplas – Gemeente Zuidplas heeft een nieuw inkoopbeleid. Dit is dinsdag 17 november vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Daarbij staan vooral de maatschappelijke doelen centraal. Een daarvan is het stimuleren van de lokale economie.

Het inkoopbeleid is een verzameldocument van diverse regelingen rond de inkoop van de gemeente Zuidplas. De gemeente heeft in een jaar heel wat opdrachten uitstaan en zoekt dan het liefst naar lokale partijen. Het inkoopbeleid is een belangrijk document voor ondernemers als ze opdrachten willen krijgen van de gemeente Zuidplas.

Het oude inkoopbeleid stamde uit 2016, maar ondertussen was er al veel veranderd in diverse onderdelen. De maatschappelijke doelen die konden worden behaald met inkopen, waren inmiddels veranderd. Dit geldt voor maatschappelijk verantwoord inkopen, de spelregels social return on investment (SROI) en de groslijst voor het stimuleren van de lokale economie. De groslijst is een lijst van lokale ondernemers die actief hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in levering van producten, diensten en werken aan de gemeente Zuidplas.

Wethouder Daan de Haas: “We willen zoveel mogelijk lokaal inkopen. Door dit nieuwe inkoopbeleid hebben ondernemers wat meer zicht op wat een gemeente precies wil en wat de wet- en regelgeving is. We hopen dat ons voorbeeld wordt gevolgd en dat zoveel mogelijk ondernemers ook lokaal inkopen. Zo maken we samen de economie in Zuidplas sterker. Lokale ondernemers die interesse hebben, kunnen zich nog altijd aanmelden voor de groslijst.” Dat kan via de website www.zuidplas.nl/ondernemen