Erfgoedvereniging Heemschut dient een nieuw handhavingsverzoek in

Foto: www.heemschut.nl

Nieuwerkerk – Heemschut heeft Burgemeester & Wethouders van de gemeente Zuidplas verzocht te handhaven op verwijtbaar jarenlang verval van de Geertruidahoeve in Nieuwerkerk aan den IJssel.

De gemeente moet dan de eigenaar verplichten het monument in stand te houden. Dit verzoek eindelijk op te treden betreft een Rijksmonument, dat door de eigenaar zwaar is verwaarloosd. Zowel vanuit de gemeenteraad, als door de plaatselijke historische vereniging is de gemeente keer op keer verzocht op te treden. Al jarenlang is Heemschut betrokken en diende in 2016 al een eerder handhavingsverzoek in. Keer op keer trad de gemeente niet op en gaf de eigenaar respijt. Verhalen over herbestemming bleken vaag en werden, toen Heemschut in 2019 weer ging checken, doorgeprikt. Daarop werden opnieuw schriftelijke vragen in de gemeenteraad gesteld aan het College. De gemeenteraad werd recent met een informatienota ingelicht.

Gemeld wordt dat funderingsherstel urgent nodig is en dat er nog steeds geen concreet plan ligt voor herbestemming van de boerderij. Het streven is voor de zomerperiode meer te weten over de aanpak en haalbaarheid van herontwikkeling. De Monumentencommissie is nog niet geinformeerd en vraagt zich af of deze toezegging de zomer van 2020 betreft. Eindelijk is op aandringen wel de provinciaal aanjager herbestemming agrarisch erfgoed ingeschakeld. Dat betreft flankerend beleid. Dat is hier duidelijk niet genoeg. Het schokkende bewijs daarvan is de deplorabele staat van de Geertruidahoeve, en dat is zowel de eigenaar als de gemeente aan te rekenen. Heemschut constateert opnieuw dat het aan urgentie en focus heeft ontbroken. Iedere eigenaar heeft een zorgplicht voor zijn monument.

Zo ook deze. Na lang aandringen werd het pand in 2016 afgedekt met zeilen om het wind- en waterdicht te maken. Een tijdelijke maatregel, behorend bij een restauratieplan. Tot op de dag van vandaag is dat plan er niet en het monument dreigt te bezwijken. Wij hebben de gemeente expliciet op dat risico gewezen. Is dat wat de eigenaar al jarenlang wil? De Erfgoedwet 2016 kent een handhavingsplicht. Die handhavingsplicht is in vergelijkbare gevallen door andere gemeenten inmiddels succesvol nageleefd. B&W zijn ongetwijfeld op de hoogte en weten hoe het moet.

Als ergens duidelijk is dat goed handhaven noodzakelijk is, dan is dat hier wel.

• Waarom voert de gemeente Zuidplas de wet niet uit?

• Hoe lang blijft de gemeente nog erom heen draaien? Heemschut heeft een nieuw handhavingsverzoek ingediend en de gemeente gevraagd aan te geven welk tijdspad wordt gehanteerd om daartoe daadwerkelijk over te gaan.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl