‘Een minibos bij jou om de hoek?’

Zuidplas – De gemeente Zuidplas en IVN Natuureducatie leggen de komende anderhalf jaar drie Tiny Forests aan, minibossen ter grootte van een tennisbaan. Dat doen ze niet alleen, maar samen met scholen en buurtbewoners in Zuidplas. Het bos is van en voor de buurt en de naburige school.  Bewoners of scholen die interesse hebben kunnen zich aanmelden als initiatiefnemer en een locatie aandragen. Uit de aanmeldingen worden de meest geschikte en haalbare locaties geselecteerd. Aanmelden kan via link  

Wethouder openbare ruimte Jan Willem Schuurman tekende op 16 juli de afspraken met IVN in het gemeentehuis van Zuidplas. Hiermee wordt een plek geboden aan planten, vogels, insecten en kleine zoogdieren in Zuidplas, maar komt er ook een prachtige, educatieve plek voor schoolkinderen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Niet elke locatie is geschikt voor het aanleggen van een Tiny Forest. Of een plek geschikt is voor een Tiny Forest is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het bestemmingsplan, de ligging van gasleidingen of riolering en de grootte van de locatie. Daarnaast of er voldoende enthousiasme van de buurt is en minimaal één omliggende school doet mee. Uit alle aanmeldingen worden de meest geschikte locaties geselecteerd of eventuele alternatieven in de buurt voorgesteld.

Er komen meer dan 60 Tiny Forests in Zuid-Holland
De gemeente Zuidplas is geselecteerd als één van zestien Zuid-Hollandse Tiny Forest partnergemeenten. Het aantal minibossen in de provincie groeit daardoor tot meer dan zestig in totaal.  Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN werkt samen met gemeenten aan een wereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur te verbinden. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Dit project is mede mogelijk gemaakt door en dankzij een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl