Een beginnende leraar solliciteerde in Nieuwerkerk en bleef er 44 jaar op dezelfde school

 Nieuwerkerk – Theo Legters solliciteerde vanuit Doetinchem, als beginnend docent, in 1976 bij diverse gemeentes in de Randstad, zoals Stolwijk, Lisse, Nieuwerkerk en Alphen aan den Rijn. Twee sollicitaties waren op dezelfde dag, ’s avonds werd Theo gebeld door toenmalig directeur Jan van den Berg van de Elimschool in Nieuwerkerk met de mededeling ‘Ik wil je hebben en ga het bestuur dat mededelen’. ‘Moeten we afwachten wat het bestuur daarvan vindt?’ vroeg Theo. ‘Nee’ zei Jan van den Berg, ‘ik deel het ze mede en ik ga ook een woning voor je regelen’. Een dag later belde hij weer en zei ‘Ik heb een flat voor je in De Linde’ En zo visten de andere scholen naast het net.

Theo Legters begon dus zijn carrière als leraar op de Elim basisschool en bleef daar ca 44 jaar aan verbonden. Vele jaren was hij ook de enige mannelijke docent, maar gelukkig kwam daar in de loop der tijd wel verandering in. Gelukkig, want als man heb je ook behoefte aan mannenhumor en mannengesprekken in de gangen en in de pauze.  Ook voor de leerlingen is het voor hun ontwikkeling beter zowel een lerares als een leraar te hebben gehad op de basisschool.

Het leven als docent op de school veranderde wel in de loop der jaren. Ging hij eerst tussen de middag thuis lunchen, later kwam dat er steeds minder van. Meer vergaderingen in de lunchtijd en meer administratief werk dat werd opgelegd door het ministerie van Onderwijs maakte het werk minder leuk. Theo had het gevoel: we doen het voor iemand van buitenaf en niet voor de kinderen. Veel papierwerk, waar niemand iets mee deed. Er was maar één belangrijke vraag en dat was of de school haar doelstellingen wel bereikt had. Theo gelooft niet in harde doelen, maar in goede processen, dan bereik je het doel vanzelf wel.

Theo was er in eerste instantie voor de leerlingen, als die een leuke schooltijd hadden, kwam het leren vanzelf wel. Kinderen op die leeftijd kunnen heel creatief denken en dat werd door hem gestimuleerd. De lijstjescultuur op Nederlandse scholen, gebaseerd op getallen, jaartallen uit het hoofd leren enz. belemmert de creativiteit en de nieuwsgierigheid.

Voorbeeld van Theo naar de leerlingen: bedenk eens andere getallen dan 1 tot en met 10. Dat stimuleert de rechterhelft (creativiteit) van de hersenen van de leerlingen. Het lijstjes leren voedt alleen de linkerhelft van de hersenen.

Er kwamen ook andere onderwijsmethodes, bijvoorbeeld niet het erin stampen van lijstjes of jaartallen zoals de Slag bij Nieuwpoort, die iedereen wel geleerd heeft, maar opeens was de eerste wereldoorlog voor het eerst onderwerp van een geschiedenisles. Het verhaal gaat dat de soldaten in de loopgraven brieven schreven naar het thuisfront met de boodschap ‘alles gaat goed, er is niets aan de hand’, bedoeld om ze daar gerust te stellen. De opdracht aan de leerlingen was: ‘Wat zou jij voor brief schrijven?’

In de loop der jaren leerde Theo wel steeds meer bij, als jong broekje deed hij natuurlijk of hij alles wist tegenover de leerlingen, maar daar kijken kinderen echt wel doorheen. Later zei hij eerlijk; dat weet ik niet, ga ik opzoeken en de volgende dag kwam hij dan met het antwoord. Kinderen waarderen het als je laat blijken dat je moeite voor ze doet.

Zo zag Theo ook de ‘curling ouders’ in opkomst komen, ouders die alle hindernissen voor hun kinderen weghalen. Daar leren ze niets van, laat ze zelf maar even aanrommelen is zijn motto. Ook een gevecht tussen twee jongens op het schoolplein hoort er bij, even de ’pikorde’ vaststellen. Ook is het weghouden van emoties naar kinderen een slecht signaal, want hoe moeten ze die later zelf uiten als ze geen voorbeeld hebben gekregen.

Eens kreeg Theo de vraag van een leerling: ‘Meester heeft u een hekel aan mij, want u zegt zo vaak dat ik vervelend ben’ . Dat zette hem aan het denken en toen hoorde hij een gesprek op de radio over Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) *) en het viel hem op dat ‘wat je doet’ niets te maken heeft met wat je bent’. Er ging een wereld voor hem open en hij vond het zo fantastisch dat hij alle certificaten ging behalen en daarna heeft hij een praktijk in NLP opgezet.

Vervolgens kreeg hij een tip om eens twee bladzijden te lezen op een website over Emotional Freedom Therapy (EFT) **), ook deze methode werd onderdeel van zijn praktijk.

Twee methodes met een wat ingewikkelde benaming, die bewezen hebben in de praktijk heel goed te werken. Intussen zijn er al ca 400 klanten geweest bij Theo en bij slechts één klant is de methode niet gelukt. Want de intake duurt ca 1 minuut en bestaat uit twee vragen: Wat is je probleem? En: wil je ervan af? Het ging hier om de dame die wilde afvallen en die niet accepteerde dat ze te dik was. Het probleem ontbrak dus. Maar verder heeft Theo angsten weggenomen voor spinnen, nachtmerries, monsters onder het bed bij kinderen, pesten, pester zijn en onzekerheid bij schoolkeuzes.

Een bijzonder geval was een jongen die het goed deed op school en heel graag piloot wilde worden. Totdat hij op een dag door een aantal jongens in elkaar werd geslagen en zijn oog werd beschadigd. Waarop de dokter zei: daar kun je geen piloot meer mee worden. Alle animo voor naar school gaan viel weg bij de jongen, maar na een EFT behandeling bij Theo bleek dat er niets meer mis was met zijn oog en kwam het enthousiasme voor school weer terug. Een andere klant liep al zeven maanden zonder resultaat bij een psycholoog en gaf aan ‘hij stelde geen enkele vraag die jij stelt en die wel naar een oplossing leidt’.

Theo Legters is nu ruim vijf maanden met pensioen en kan er echt van genieten. Als hij door Nieuwerkerk loopt komt hij, bij wijze van spreken, op elk hoek een oud-leerling tegen, die hem gedag zegt. Bijvoorbeeld de leerling die heel slecht was in rekenen, maar nu wel een eigen bedrijf met een vrachtwagen heeft en aangaf: ‘Ik ben nog steeds slecht in rekenen, ik rij liever.’

Theo heeft in de loop der jaren 1064 basisschoolleerlingen geprogrammeerd voor het leven zou je kunnen zeggen op basis van zijn passie voor NLP. Want op een gegeven moment is Theo ook diverse zelfhulpboeken gaan schrijven voor kinderen van 8 – 12 jaar, bedoeld om hen bij te staan in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. In 2018 kwam ’Het Grote Leefboek voor Kinderen’ van hem uit met tips voor iedereen om het leven (nog) leuker te maken. Het boek helpt kinderen een positief en realistisch zelfbeeld te krijgen, waarbij zij meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen ontwikkelen.

Nu Theo gepensioneerd is, heeft hij zich gestort op het schrijven van een absurd kinderboek met verhalen, want zijn leerlingen herinneren hem vooral als een leraar die een verhalenverteller was. Een voorbeeld daarvan is een spontaan verhaal in de klas over een kasteel met een prinses (die de naam van een van de meisjes in de klas kreeg) en een prins met de naam van een van de jongens in de klas die haar een zoen gaf (resultaat veel blozen) , vervolgens ging het verhaal verder en werden alle namen van de leerlingen in het verhaal benoemd. Zo’n verhaal blijft je bij als leerling.

Door Louis Bekker    

*) NLP is een methodiek voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie en is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Uitgangspunt van NLP is dat de mens in staat moet zijn om het leven prettig te vinden en ervan te genieten. Door een gebeurtenis kan dit vermogen worden aangetast. Die gebeurtenis kan ingrijpend zijn, maar ook een ogenschijnlijk onbelangrijke, of kleine gebeurtenis of opmerking kan een groot effect hebben op ons doen, denken, handelen en gedrag.

**) EFT is een veilige methode waarmee stress problemen, veroorzaakt door lichamelijke, psychische en emotionele klachten, effectief en relatief snel opgelost kunnen worden.

Trauma’s uit het verleden en stress, die verdrongen zijn en niet geuit worden zitten in je meridianen en door te kloppen op de uiteinden van die medianen verdwijnen ze uit je lichaam, met behulp van je onderbewustzijn.