Divers effect corona op transport en logistiek in Midden-Holland

In november daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland sterker dan het Nederlands gemiddelde. Op jaarbasis bleef er echter landelijk en regionaal sprake van een flinke stijging. De gevolgen van de coronacrisis doen zich in veel sectoren voelen. Naast hard getroffen sectoren als horeca en cultuur zijn er ook in transport en logistiek effecten zichtbaar. Hier vertaalt de impact van corona zich zowel in groei als krimp. Zo neemt de werkgelegenheid in goederenvervoer toe, terwijl bedrijven in personenvervoer het juist zwaar hebben.

Eind november 2020 verstrekte UWV in Midden-Holland in totaal 2.491 WW-uitkeringen. Dat waren er 69 minder dan eind oktober, een afname van 2,7%. Landelijk bedroeg de daling op maandbasis 0,7%. De grootste bijdrage aan de daling van de WW in Midden-Holland kwam vanuit technische beroepen (-7,6%). Ten opzichte van september 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland wel, met 17,7%. De regionale WW-stijging op jaarbasis is daarmee echter geringer dan de landelijke (+21,4%). Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, slonk tot 2,4% en bleef daarmee ruim onder het landelijk en provinciaal gemiddelde van 3%.

De coronacrisis leidt tot forse verliezen in sectoren die direct getroffen worden door beheersingsmaatregelen, zoals horeca en cultuur. De impact van corona op andere sectoren is minder belicht, maar desalniettemin vaak aanzienlijk. Zo zijn er ook voor transport en logistiek effecten zichtbaar. In Midden-Holland kwam het aantal openstaande vacatures voor transport & logistiek beroepen in deze sector in het derde kwartaal van 2020 uit op ongeveer 200. Dat betekende een daling van 39,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor vrachtwagenchauffeurs en magazijn- en expeditiemedewerkers stonden de meeste vacatures open. Het aantal WW-uitkeringen voor transport en logistiek beroepen nam in Midden-Holland tussen november 2019 en november 2020 toe van 181 naar 252, een stijging van 39,2%. De meeste WW-uitkeringen gingen naar magazijn- en expeditiemedewerkers, bestelwagenchauffeurs en taxichauffeurs. Door de dalende vraag en het toegenomen aanbod is de arbeidsmarktspanning voor transport en logistiek beroepen in Midden-Holland afgenomen, van ‘krap’ in het derde kwartaal van 2019 tot ‘gemiddeld’ in het derde kwartaal van 2020.

Goederenvervoer groeit, personenvervoer krimpt
Een nadere blik maakt duidelijk dat het effect van corona op transport en logistiek divers is. Dit blijkt uit de barometer Transport & Logistiek van UWV. In het goederenvervoer is bijvoorbeeld weer werk. Dat komt vooral door de toename van online retail. Vanwege beheersingsmaatregelen en de angst voor besmetting blijven consumenten weg uit winkelstraten en bestellen zij vaker online. Mede daardoor is de verkoop via webwinkels in een jaar tijd met ongeveer de helft toegenomen. Ook kwam de internationale handel vanaf mei 2020 weer wat op gang. Door al deze ontwikkelingen was het goederenvervoer over de weg in het derde kwartaal van 2020 weer terug op het niveau van een jaar eerder. In het personenvervoer zorgt corona juist voor een daling van de werkgelegenheid. Het dringende kabinetsadvies om thuis te werken leidt tot minder woon-werkverkeer, waardoor bedrijven in het openbaar vervoer minder inkomsten hebben. Voor taxi- en touringcarbedrijven komt daar nog het gemis van toeristen en dagjesmensen bij. Dit alles heeft gevolgen voor de personeelsvraag. De Conjunctuurenquête Nederland (COEN, 4e kwartaal 2020) laat zien dat een groot percentage van de ondernemers in het personenvervoer verwacht dat de personeelsbehoefte volgend jaar zal dalen. Bij spoorvervoerders bedraagt dat percentage zelfs 92,5%.

Kansberoepen in transport en logistiek
Ondanks de coronacrisis blijft de arbeidsmarkt kansen bieden voor werkzoekenden. Om hier licht op te werpen heeft UWV op dinsdag 15 december een nieuwe lijst met kansrijke beroepen gepubliceerd. Op deze lijst staat onder meer het beroep vrachtwagenchauffeur vermeld. Door vergrijzing blijft er in deze beroepsgroep grote behoefte aan nieuw personeel. Ook voor transportplanners is het arbeidsmarktperspectief ondanks de coronacrisis gunstig. Het overzicht met kansberoepen biedt aanknopingspunten en inspiratie voor werkzoekenden die hun positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren.