‘De gemeente met één van de grootste ontwikkelopgaven’

Zuidplas – De economie van Zuidplas staat onder druk, niet alleen vanwege COVID-19, maar vooral op langere termijn op basis van de druk om stedelijk sterk te groeien in de regio. In Zuidplas is ruimte en is er ook een al vele jaren lopende overheidsdruk om de Zuidplaspolder te ontwikkelen tot woongebied.

Dit vraagt niet alleen om nieuwe woningen, maar ook om aanpassing van de bereikbaarheid en alle benodigde voorzieningen en stelt eisen aan de bedrijvigheid.

In deze groeiende economie is meer aandacht nodig voor o.a. ondernemerschap, duurzaamheid en waterbeheer. Zuidplas verandert en is steeds minder een landelijk gebied  tussen de grote steden. De economische uitdaging van Zuidplas is om een eigenstandig karakter te hebben en duidelijk een bijdrage te leveren aan de economie van de regio.

Een bijdrage waarin Zuidplas aansluiting moet vinden bij de regionale visie (Midden-Holland) en daarin ook een rol kunnen pakken, die ook kansen biedt voor de verdere economische ontwikkeling van Zuidplas.

Wonen en werken gaan samen, dus zal in de groei van de economie ook veel ruimte zijn voor (nieuwe) bedrijven in Zuidplas. Maar omvat de opdracht ook om bedrijventerreinen, glastuinbouwgebieden en winkelgebieden vitaal te houden. En een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is onmisbaar.

De gemeente Zuidplas ziet hiervoor elf actiepunten:

 • Winkelstraatmanagement, kwaliteit van de openbare ruimte
 • Parkmanagement (bedrijventerreinen)
 • Behouden van een vitale glastuinbouw (samen met Oostland)
 • Opzetten van een kenniscentrum rond 5de dorp m.b.t. bouwomstandigheden
 • Rekening houden met verdeling wonen en werken in 5de dorp
 • Onderzoek naar een technologie campus i.s.m. de ROC’s in de regio
 • Betrekken gevestigde bedrijven bij ontwikkeling van het 5de dorp
 • Zuidplas is de ‘Watertuin van de Randstad’ verder ontwikkelen
 • Lokaal inkoopbeleid op het gebied van circulariteit en duurzaamheid
 • Actief arbeidsbeleid opzetten in Midden-Holland
 • Mogelijkheid voor een Ondernemersfonds

Op maandag 26 oktober om 15:00 uur organiseert de gemeente Zuidplas een interactieve presentatie over de Economische agenda en gaat de gemeente in gesprek met de deelnemers over ‘Ruimtelijke economie van Zuidplas in 2040’ en wat moet de functie van Zuidplas zijn als centrumgebied tussen de vollopende driehoek Rotterdam- Gouda- Zoetermeer?

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl