Cremeren, resomeren of nevengebruik op begraafplaatsen in Zuidplas?

Foto Louis Bekker

Zuidplas – Het aantal begravingen in Zuidplas neemt de laatste jaren af en het huidige begraafbeleid van de gemeente dateert uit 2012. Deze week boog de gemeenteraad van Zuidplas zich over een aangepast en geactualiseerd begraafbeleid.

Maar het door het College opgezet beleid, gericht op de toekomst, ging de Raad niet ver genoeg. Er werd door VVD, D66, CDA en de SP een motie ingediend en aangenomen om de komende maanden onderzoek te (laten) doen naar de mogelijkheid van een Crematorium in Zuidplas en of de nieuwe mogelijkheid van resomeren ook in Zuidplas (op termijn) gerealiseerd kan gaan worden. Een landelijke trend geeft aan dat er steeds meer gekozen wordt voor cremeren, zo ook in Zuidplas en er is grote belangstelling voor het nieuwe resomeren, een techniek (alkalische hydrolyse) waarbij stoffelijke resten van mens of dier onder druk met behulp van kaliumhydroxide worden opgelost in heet water.

In het begraafbeleid is voor de komende jaren ook gekeken naar meer gebruiksmogelijkheden van de oude begraafplaatsen, die een traditioneel karakteristiek uiterlijk hebben, in de woonkernen zijn gelegen en kunnen fungeren als herdenkpark. Daarbij kan gedacht worden aan herdenkingsavonden, zoals een lichtjesavond of wandelingen (met dichters). De bedoeling is dan om de verbondenheid tussen inwoners en de begraafplaatsen groter te maken door ‘activiteiten’ te organiseren op de begraafplaatsen.

Een deze week aangenomen amendement van de ChristenUnie/SGP geeft aan dat de begraafplaatsen zich er wel voor lenen om te fungeren als herdenkplek, maar dat het organiseren van andere activiteiten niet wenselijk is en ook niet toegestaan zal worden.

Als extra argument gaf het amendement aan dat ook het inwonerspanel in Zuidplas zich ruimschoots uitgesproken heeft geen voorstander te zijn van nevengebruik van begraafplaatsen.

De gemeente heeft zeven gemeentelijke begraafplaatsen in beheer;

Overzichtskaart begraafplaatsen in gemeente Zuidplas

 

  • Nieuwerkerk aan den IJssel, begraafplaats Essehof aan het Kerkhofpad;
  • Nieuwerkerk aan den IJssel, oude begraafplaats aan de Prinses Beatrixstraat;
  • Moordrecht, begraafplaats aan de Middelweg;
  • Moordrecht, begraafplaats aan de Koningin Julianastraat;
  • Moerkapelle, begraafplaats Moerhage aan Beatrixlaan;
  • Moerkapelle, begraafplaats Westhage aan de Akkerweg;
  • Zevenhuizen, begraafplaats aan Zuidplasweg.

 

Per begraafplaats is gekeken naar verbeteringen, bijvoorbeeld Begraafplaats Moerhage heeft een wat grijs uiterlijk en ligt midden in een woonwijk en door het toevoegen van groen, nestkastjes en insectenhotels kan dit uitmonden tot een groene oase van rust in een parkachtige omgeving.

 

Op de begraafplaats in de prinses Beatrixstraat in Nieuwerkerk aan den IJssel vindt af en toe een bijzetting plaats. Door hagen te plaatsen en een padenstructuur aan te brengen krijgt de begraafplaats daar een eleganter en groener uiterlijk.

 

Begraafplaats Essehof in Nieuwerkerk aan den IJssel:  Aan de zijkant van de begraafplaats Essehof naast het water en de spoorlijn is een lege groenstrook. Deze strook zou beplant kunnen worden waardoor er een natuurlijke afscheiding ontstaat tussen de spoorlijn en de begraafplaats.

 

De Oude begraafplaats Moordrecht, Koningin Julianastraat kan een ‘luxere’ uitstraling geven worden door beplanting toe te voegen of te vervangen en het gebouw te gaan gebruiken om urnen binnen te plaatsen. Verder kunnen de begraafplaatsen verbeterd worden door padenstructuren aan te passen en het aanbrengen van biodiversiteit,   door Urnentuinen aantrekkelijker te maken en gebruikers te zoeken voor de aula’s in Moerkapelle en Zevenhuizen

 

Algemeen: ter hoogte van de knekelputten op de actieve begraafplaatsen zijn kunstobjecten geplaatst ter ere van de allerlaatste rustplaats van de geruimde graven. Deze kunstobjecten worden uitgebreid met een gedenkplaat met namen, zodat er toch nog plek is waar men de overleden persoon kan gedenken na ruiming.

 

Er is een landelijke stijgende trend naar de vraag naar ‘natuur begraven’ *), dit blijkt ook uit de reacties vanuit het inwonerspanel in Zuidplas. Natuurbegraafplaatsen zijn geen ‘gemaakte’ begraafplaatsen, maar bosrijke gebieden in particulier eigendom of semi overheid, welke worden opengesteld om te begraven. Daarom is het daadwerkelijk oprichten van een  natuurbegraafplaats niet mogelijk binnen de gemeentegrenzen van Zuidplas. Maar binnen de gemeente Zuidplas zal gezocht gaan worden naar mogelijkheden voor het ‘meer natuurlijk’ begraven.

 

*) Bij natuur begraven gaat het graf op in de natuur, een graf is dan eeuwigdurend en het is een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur. Respect voor de overledene gaat samen met natuur en milieu en dat is een reden dat steeds meer mensen kiezen voor begraven in de natuur.

 

Door Louis Bekker