College stemt in met voorkeursroute fietspad Rotterdam-Gouda door Zuidplas

Zuidplas – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas stemt in met de fietsroute via de Oost en West Ringdijk op de doorgaande fietsroute tussen Rotterdam en Gouda. Dit is de eerder uitgewerkte voorkeursroute, waar de gemeente Zuidplas samen met de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Gouda samen met de provincie Zuid-Holland aan heeft gewerkt. Het college stelt de gemeenteraad van Zuidplas voor om voor het deel van de route dat door de gemeente Zuidplas loopt, € 244.588 uit te trekken. Het agendapunt komt 15 september 2020 in de gemeenteraad aan de orde.

De complete route tussen Rotterdam en Gouda beslaat circa 20 kilometer fietspad.  Doel is om veilig en zoveel mogelijk ongehinderd door te kunnen fietsen. In het besluit zitten maatregelen om kruisingen veiliger te maken, bochten vloeiender te laten verlopen, verlichting aan te brengen en waar mogelijk krijgen fietsers voorrang binnen de bebouwde kom en zijn auto’s te gast.

Samen met de bestuurlijke partners, waaronder de Provincie Zuid-Holland, is het college van mening dat de fietsroute een aantrekkelijk alternatief is voor automobilisten, vooral voor de kortere afstanden. Ook scholieren, waarvan een flink aantal fietst tussen Moordrecht en Gouda, profiteren van een vlottere fietsroute.

Het college doet het voorstel aan de gemeenteraad in de wetenschap dat er zorgpunten en knelpunten zijn over en op deze fietsroute. “De verwachting is dat de hoeveelheid fietsverkeer aanzienlijk zal toenemen, de komende periode al met ten minste 5%. De zorg- en knelpunten zullen daarmee ook groeien. Het wegnemen van deze knelpunten en het verbeteren van de verkeersveiligheid staan daarom voorop bij dit besluit”, zegt verkeerswethouder Jan Willem Schuurman.

De route in de gemeente Zuidplas loopt vanaf Capelle aan den IJssel over de ’s Gravenweg via de Vijfboeken en het fietspad onder aan de Schielandse Hogezeedijk, Kortenoord met een (nog aan te leggen) brug ter hoogte van het A.Kroesgemaal over de West en Oost Ringdijk naar Gouda. Tijdens de werkzaamheden kunnen meteen een paar verkeersknelpunten die bewoners hebben aangegeven met de “Prikker op de Kaart”, zoals het kruispunt met de Middelweg, worden aangepakt. Volgens planning is de hele route tussen Rotterdam en Gouda eind 2021, begin 2022 klaar.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl